Menu

V účtovníctve máme vystavenú faktúru na partnera, ktorý je zároveň aj našim dodávateľom. Od tohto partnera sme prijali faktúru, ktorú evidujeme v evidencii záväzkov. S obchodným partnerom sme sa dohodli, že tieto dve faktúry vzájomné započítame a zvyšná suma bude zaslaná na bankový účet. Akým spôsobom zápočet faktúr zaúčtovať v peňažnom denníku?

Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Pri vzájomnom započítaní sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzkov v knihe záväzkov. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v sume 596,- EUR s DPH a túto faktúru evidujete v evidencii pohľadávok ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň aj vaším dodávateľom a vystavil Vám faktúru v sume 315,55 EUR s DPH, ktorú evidujete v evidencii záväzkov ako neuhradenú.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady týchto faktúr v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len vo výške došlej faktúry, t.j. 315,55 EUR a k dátumu 31.12.


 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z došlej faktúry,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma záväzku a formulár potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do interného dokladu,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru z evidencie pohľadávok.


 • V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať.
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 315,55 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 315,55 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov došlá faktúra uhradená na celú sumu. V evidencii pohľadávok bude odoslaná faktúra uhradená čiastočne. Zvyšnú sumu odoslanej faktúry, zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link