Menu

Ako evidovať mzdové záväzky v Alfe plus?

Daňovník má jedného zamestnanca. Za mesiac február 2022 mu bola v marci  vyplatená mzda vo výške 1047,80 eur. Čistá mzda zamestnanca je v sume 984,41 eur, zamestnancovi bol zároveň vyplatený finančný príspevok na stravné na mesiac apríl 2022 vo výške 53,39 eur (2,81 eur x 19 dní) + príspevok na stravné zo sociálneho fondu  vo výške 0,50 eur/deň.

Do zdravotnej poisťovne boli odvedené odvody za zamestnanca v sume 52 eur a za zamestnávateľa 130 eur. Do sociálnej poisťovne boli odvedené odvody za zamestnanca v sume 122,20 eur a za zamestnávateľa 327,60 eur. Preddavková daň bola odvedená v sume 141,39 eur.

Evidovanie čistej mzdy          

 • V záväzku vyplňte partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • doplňte sumu čistej mzdy. Stĺpec PD ponechajte Mzdy a vyberte členenie Čistá mzda,
 • vyplnený záväzok uložte.

Evidovanie odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne

Odvody za zamestnancov sa účtujú do stĺpca PD Mzdy.

Odvody za zamestnávateľa sa účtujú do stĺpca PD Odvody do fondov.

 • V záväzku vyplňte partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • doplňte sumu zaplatených odvodov do SP,
 • v stĺpci PD kliknite na „R“.
 • Celková suma odvodov je zaevidovaná v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • cez Oprav opravte sumu na 122,20 eur a stĺpec PD vyberte Mzdy. Doplňte členenie. Nastavte sa na druhý riadok a opravte sumu na 327,60 eur. Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a doplňte členenie.

 

Evidovanie odvodov za zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne

 • V záväzku vyplňte partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • doplňte sumu zaplatených odvodov do ZP,
 • v stĺpci PD kliknite na „R“. Celková suma odvodov je zaevidovaná v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • cez Oprav opravte sumu na 52 eur a stĺpec PD vyberte Mzdy. Doplňte členenie. Nastavte sa na druhý riadok a opravte sumu na 130 eur. Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a doplňte členenie.

Evidovanie preddavkovej dane

 • V záväzku vyplňte partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • doplňte sumu zaplatenej dane, stĺpec PD ponechajte Mzdy a vyberte členenie Daň z príjmov zo závislej činnosti.

Evidovanie finančného príspevku

 • V záväzku vyplňte meno zamestnanca a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Iný záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • sadzbu DPH zmeňte na N-Neobsahuje,
 • doplňte sumu finančného príspevku na stravné, stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane a doplňte príp. členenie.

Finančný príspevok na mesiac apríl 2022 je zamestnancovi poskytnutý vopred a je vyplatený v maximálnej sume 2,81 eur/deň. Keďže je poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce, je oslobodeným príjmom zamestnanca a zároveň je daňovým výdavkom zamestnávateľa v plnej výške (§ 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP).  

Od 01. mája 2022 platí nová výška finančného príspevku na stravné. Minimálna výška príspevku na stravné je stanovená v sume 2,48 eur (55 % zo sumy 4,50 eur), maximálna výška príspevku na stravné je stanovená v sume 3,30 eur (55 % zo sumy 6 eur). Do tejto maximálnej výšky 3,30 eur je príspevok na stravovanie uznateľným daňovým výdavkom zamestnávateľa a rovnako je na strane zamestnanca oslobodený od dane z príjmu.

Evidovanie príspevku na stravné zo Sociálneho fondu

 • V záväzku vyplňte meno zamestnanca a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Iný záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • sadzbu DPH zmeňte na N-Neobsahuje,
 • doplňte sumu príspevku na stravné zo SF, stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a doplňte príp. členenie.

Príspevok poskytnutý zo SF je výdavok neovplyvňujúci základ dane. Daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 ZDP je tvorba SF v súlade s § 5 ods. 1 zákona o SF, samotné vyplatenie príspevku zo SF na stravovanie sa účtuje do výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty