Menu

Ako evidovať mzdové záväzky v Alfe plus?

Ručné zaevidovanie miezd v ALFA plus

Zamestnancovi ste 14. septembra 2016 vyplatili mzdu za mesiac august 2016. Mzda bola vyplatená na bankový účet v sume 671,53 EUR. Čistá mzda je znížená o príspevok na stravné vo výške 20,- EUR. Zdravotnej poisťovni ste odviedli poistné za zamestnanca v sume 36,- EUR, za zamestnávateľa v sume 90,- EUR. Sociálnej poisťovni ste odviedli poistné za zamestnanca v sume 84,60 EUR, za zamestnávateľa v sume 226,70 EUR. Daňovému úradu v rámci preddavkovej dane ste odviedli sumu 87,87 EUR. Príspevok do sociálneho fondu je vo výške 5,40 EUR.

Mzdu zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky. Mzdové záväzky zaevidujte tlačidlom Pridaj.

Čistá mzda

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Zdravotné poistenie – zamestnanec + zamestnávateľ

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. V zobrazenom formulári je zaevidovaná celá suma v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • nastavte sa na prvý riadok a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 36,- EUR (odvody zamestnanec). Stĺpec PD vyberte Mzdy, doplňte Členenie. Formulár uložte OK,
 • nastavte sa na druhú položku a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 90,- EUR (odvody zamestnávateľ). Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov, doplňte Členenie. Formulár uložte OK.

Odvody zo mzdy za zamestnávateľa smerujú do stĺpca Odvody fondov s príslušným členením.

Sociálne poistenie – zamestnanec + zamestnávateľ

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. V zobrazenom formulári je zaevidovaná celá suma v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • nastavte sa na prvý riadok a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 84,60,- EUR (odvody zamestnanec). Stĺpec PD vyberte Mzdy, doplňte Členenie. Formulár uložte OK,
 • nastavte sa na druhú položku a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 226,70 EUR (odvody zamestnávateľ). Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov, doplňte Členenie. Formulár uložte OK.

Čistá mzda

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Tvorba sociálneho fondu

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Sociálny fond – Tvorba sociálneho fondu a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Tvorba soc. fondu, prípadne Členenie.

Príspevok na stravné

 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Príspevok na stravné účtujete to stĺpca PD – Mzdy a to z dôvodu, aby v tomto stĺpci bola zaúčtovaná – skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Príjem stravného od zamestnanca zaúčtujte cez Interný doklad/Príjem. Stĺpec PD vyberte Iný príjem neovplyvňujúci základ dane.

 

KROS
Copy link