Menu

Zakúpili sme automobil, kde časť sumy bola uhradená spotrebným úverom, priamo na účet dodávateľa, od ktorého sme auto zakúpili. Ako evidovať došlú faktúru za nákup auta a spotrebný úver?

Účtovanie poskytnutého úveru – II. spôsob

V júli 2016 podnikateľ zakúpil osobný automobil v sume 11 235,- EUR. Faktúru za nákup automobilu čiastočne uhradil z vlastných prostriedkov, v sume 4 735,- EUR. Na zvyšnú sumu použil spotrebný úver z banky, ktorý banka uhradila priamo na účet dodávateľa, od ktorého auto zakúpil. Suma úveru vrátane úroku je 7 109,- EUR, úver je 6 500,- EUR a úrok 609,- EUR. Mesačné splátky sú v sume 582,- EUR, splátka úveru 542,- EUR a splátka úroku 40,- EUR.

Došlú faktúru za nákup automobilu zaúčtujte do evidencie záväzkov.

 • V hlavnom menu softvéru ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 21A,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu úhrady. Formulár uložte OK. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
 • doplňte Predmet fakturácie.
 • V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • v časti DPH je doplnené N,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Zvyšnú sumu došlej faktúry za nákup automobilu, ktorú uhradila banka úverom na účet dodávateľa, v evidencii záväzkov uhraďte ručne.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
 • vyhľadajte konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte zvyšnú úhradu,
 • vyplňte Dátum vyrovnania, Typ vyrovnania vyberte Úhrada. V zobrazenom formulári v časti Uhradiť je doplnená zvyšná suma záväzku. Formulár uložte OK. V poli Doklad vyrovnania doplňte informáciu napr. úhrada spotrebným úverom,
 • vyplnené formuláre uložte tlačidlom OK

Účtovanie mesačných splátok a rozúčtovanie do príslušného stĺpca peňažného denníka.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 582,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.

 • V poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
 • v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 542,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
 • splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 40,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné
  výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.

 • Vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
 • doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať sumu mesačnej splátky každý mesiac. Sumu úveru budete účtovať do stĺpca PD Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a sumu úroku do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link