Ako v programe zaevidovať došlý dobropis?

Došlý dobropis zaevidujete v evidencii záväzkov s Typom dokladu – Dobropis. Sumy dobropisu doplňte mínusom.

Došlý dobropis a úhrada

Dodávateľ Vám v júni 2016 dodal tovar, na ktorý vystavil faktúru – daňový doklad. Časť tovaru ste reklamovali a vrátili späť. Dodávateľ Vám na reklamovanú časť tovaru vystavil a zaslal dobropis v sume 660,- EUR s DPH. Došlý dobropis zaevidujte mínusovou sumou do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Spolu doplňte sumu mínusom s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 21Ao (Oprava odpočítanej dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku, s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – C2,
 • v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhrada došlého dobropisu v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný dobropis a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z došlého dobropisu sú doplnené do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

 

Keďže suma došlého dobropisu bola zaúčtovaná ako Výdavok – mínusom, suma dobropisu
bude na bankový účet pripočítaná.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link