Menu

Ako v peňažnom denníku urobím zotriedenie zaúčtovaných dokladov podľa dátumu a ako zotriedené doklady prečíslujem?

KROS