Menu

Mobilný telefón používam popri podnikaní aj na súkromné účely. Ako rozúčtovať došlú faktúru za mobilné služby na 80% a 20%, tak aby suma bola správne zaevidovaná v evidencii DPH a rovnako aj v peňažnom denníku z pohľadu dane z príjmov?

Došlú faktúru v evidencii záväzkov rozúčtujte cez Vzorové doklady – Výdavky osobnej potreby.

Prijaté faktúry a výdavky osobnej potreby

Výdavky súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, môže podnikateľ do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov uznať len v pomernej časti. Takýto výdavok sa rozlišuje z pohľadu dane z príjmov, aj z pohľadu dane z pridanej hodnoty.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH používa na pracovné aj osobné účely mobilný telefón v pomere 80:20 percent. Na konci mesiaca dostal faktúru od mobilného operátora v sume 75,80 EUR s DPH.

Došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov výberom z hlavného menu v ALFE plus Evidencie/Záväzky pomocou tlačila Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo faktúry, Partnera a Dátumy,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Spolu zaevidujte sumu 75,80 EUR s DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • v spodnej časti formulára kliknite na tlačidlo Vzorové doklady a zo zoznamu vyberte Výdavky osobnej potreby,

 • v zobrazenom formulári Výdavky osobnej potreby zadajte percento, z ktorého si uplatňujete výdavky v paušálnej výške, napr. 80% a formulár potvrďte tlačidlom OK,
 • po výbere vzorového dokladu je v poli DPH a Stĺpec PD uvedený (Rozpis) a v poli % DPH je uvedené (R),
 • ozúčtovanie sumy faktúry z pohľadu dane z pridanej hodnoty overte kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Základ,
 • vo formulári Rozpis sumy v poli Riadok DPH kliknite na rozbaľovaciu šípku stlačte tlačidlo „R“,

 • vo formulári Podrobný rozpis sumy (EUR) je suma faktúry rozdelená na dva záznamy,
 • prvý záznam je vo výške 80% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21A,
 • druhý záznam je vo výške 20% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21An,
 • formulár potvrďte tlačidlom OK,

 • rozúčtovanie sumy základu z pohľadu dane z príjmov môžete overiť kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Stĺpec PD,
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je suma faktúry rozúčtovaná do dvoch stĺpcov PD,
 • do stĺpca Výdavok za služby vstupuje 80% sumy základu a 20% sumy základu vstupuje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • pomocou tlačidla Oprav doplňte potrebné Členenie, prípadne Strediská a formulár uložte tlačidlom OK,

 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,
 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje 80% sumy faktúry do Oddielu KV – B2 a zvyšných 20% sumy faktúry Nevstupuje do KV,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Na základe uvedeného postupu bude v Kontrolnom výkaze DPH uvedená:

 • celková suma základu dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma odpočítanej dane vo výške 80% z došlej faktúry.

Úhradu záväzku zaevidujte do peňažného denníka výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov, v ktorej sú zobrazené všetky záväzky pre zvoleného partnera. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do dokladu,
 • v poli Stĺpec PD a na záložke Zápis do je v poli DPH uvedený (Rozpis), podľa rozúčtovania záväzku,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom môžete pomocou tlačidla Vzorové doklady rozúčtovať do osobnej potreby všetky záväzky, prípadne hotovostné výdavkové doklady v evidencii peňažného denníka.

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link