Mobilný telefón používam popri podnikaní aj na súkromné účely. Ako rozúčtovať došlú faktúru za mobilné služby na 80% a 20%, tak aby suma bola správne zaevidovaná v evidencii DPH a rovnako aj v peňažnom denníku z pohľadu dane z príjmov?

Došlú faktúru v evidencii záväzkov rozúčtujte cez Vzorové doklady – Výdavky osobnej potreby.

Prijaté faktúry a výdavky osobnej potreby

Výdavky súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, môže podnikateľ do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov uznať len v pomernej časti. Takýto výdavok sa rozlišuje z pohľadu dane z príjmov, aj z pohľadu dane z pridanej hodnoty.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH používa na pracovné aj osobné účely mobilný telefón v pomere 80:20 percent. Na konci mesiaca dostal faktúru od mobilného operátora v sume 75,80 EUR s DPH.

Došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov výberom z hlavného menu v ALFE plus Evidencie/Záväzky pomocou tlačila Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo faktúry, Partnera a Dátumy,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Spolu zaevidujte sumu 75,80 EUR s DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • v spodnej časti formulára kliknite na tlačidlo Vzorové doklady a zo zoznamu vyberte Výdavky osobnej potreby,

 • v zobrazenom formulári Výdavky osobnej potreby zadajte percento, z ktorého si uplatňujete výdavky v paušálnej výške, napr. 80% a formulár potvrďte tlačidlom OK,
 • po výbere vzorového dokladu je v poli DPH a Stĺpec PD uvedený (Rozpis) a v poli % DPH je uvedené (R),
 • ozúčtovanie sumy faktúry z pohľadu dane z pridanej hodnoty overte kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Základ,
 • vo formulári Rozpis sumy v poli Riadok DPH kliknite na rozbaľovaciu šípku stlačte tlačidlo „R“,

 • vo formulári Podrobný rozpis sumy (EUR) je suma faktúry rozdelená na dva záznamy,
 • prvý záznam je vo výške 80% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21A,
 • druhý záznam je vo výške 20% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21An,
 • formulár potvrďte tlačidlom OK,

 • rozúčtovanie sumy základu z pohľadu dane z príjmov môžete overiť kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Stĺpec PD,
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je suma faktúry rozúčtovaná do dvoch stĺpcov PD,
 • do stĺpca Výdavok za služby vstupuje 80% sumy základu a 20% sumy základu vstupuje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • pomocou tlačidla Oprav doplňte potrebné Členenie, prípadne Strediská a formulár uložte tlačidlom OK,

 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,
 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje 80% sumy faktúry do Oddielu KV – B2 a zvyšných 20% sumy faktúry Nevstupuje do KV,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Na základe uvedeného postupu bude v Kontrolnom výkaze DPH uvedená:

 • celková suma základu dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma odpočítanej dane vo výške 80% z došlej faktúry.

Úhradu záväzku zaevidujte do peňažného denníka výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov, v ktorej sú zobrazené všetky záväzky pre zvoleného partnera. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do dokladu,
 • v poli Stĺpec PD a na záložke Zápis do je v poli DPH uvedený (Rozpis), podľa rozúčtovania záväzku,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom môžete pomocou tlačidla Vzorové doklady rozúčtovať do osobnej potreby všetky záväzky, prípadne hotovostné výdavkové doklady v evidencii peňažného denníka.

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link