Ako účtovať doklad, ktorý bol zaplatený platobnou kartou?

Platba kartou

Od verzie ALFY plus 8,00 je účtovanie platby kartou jednoduchšie a rýchlejšie! Doklad, ktorý bol uhradený platobnou kartou zaúčtujete len dvoma zápismi.

Dňa 5.1.2017 ste nakúpili PHL v sume 42,54 Eur s DPH. Nákup ste uhradili platobnou kartou a o nákupe máte doklad z registračnej pokladne. Na bankovom výpise je nákup spracovaný s dátumom 9.1.2017. PHL si daňovník uplatňuje v 100% výške.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia podľa dokladu z registračnej pokladnice – 5.1.2017,
 • doplňte Partnera a do pola Spolu doplňte sumu 42,54 Eur,
 • v spodnej časti kliknite na Vzorové doklady a vyberte Nákup PHL. Program automaticky doplní Stĺpec PD, Členenie a Text,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a doplnený je riadok DPH 21A,
 • keďže suma bola uhradená platobnou kartou vo formulári zakliknite Platba kartou,
 • vyplnený výdavkový doklad uložte.

 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B3,
 • formulár potvrďte OK.
 • Zaúčtovaný interný doklad je automaticky zaúčtovaný do konkrétneho stĺpca PD – Výdavok za zásoby a automaticky aj na Priebežnú položku.

Informáciu o tom, že Interný doklad bol uhradený platobnou kartou overíte v stĺpci Platba kartou.

 

Na základe bankového výpisu zo dňa 9.1.2017 zaúčtujte platbu na bankovom účte, kedy sa vyrovnajú priebežné položky a poníži sa stav na bankovom účte.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • doplňte Partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku,
 • v poli % DPH je N a do poľa Základ je automaticky doplnená suma priebežnej položky 42,54 Eur,
 • výdavkový doklad uložte – OK.

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link