Menu

Som neplatiteľ DPH a potrebujem vystaviť preddavkovú faktúru a potom aj vyúčtovaciu faktúru. Ako postupovať v Alfe plus?

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie pre neplatiteľa DPH

Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku a faktúry k prijatej platbe za dodanie tovaru v účtovnom softvéri ALFA plus

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Po skončení dodávky odberateľovi vystavíte faktúru k prijatej platbe.

Preddavkovú faktúru vystavte výberom z hlavného menu v programe Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:

 • vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
 • v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
 • vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
 • na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. Položku uložte tlačidlom OK,

 • preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
 • vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
 • údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Na základe prijatej úhrady vystavte odberateľovi faktúru k prijatej platbe na základe zrealizovanej dodávky tovaru. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:

 • v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
 • údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
 • v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DUÚP,
 • na záložke Texty v poli Záver doplňte informáciu o vyfakturovanom preddavku, napr. Vyfakturovaný preddavok zo dňa 22.3.2016,
 • na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
 • faktúru uložte tlačidlom OK,

 • faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Pokiaľ potrebujete pridať do vyúčtovacej faktúry ešte ďalší tovar, faktúru vystavte cez menu Obchod/Faktúry pomocou tlačidla Pridaj. Do faktúry doplňte už vyfakturovaný tovar a pridajte nový tovar. Na záložke Vyrovnanie pridajte už zrealizovanú úhradu s typom Preddavok a pri tlači bude k úhrade doplnená už len zvyšná časť faktúry.

KROS
Copy link