Menu

Je možné v Alfe plus spustiť opakovaný prechod? Ostanú údaje, ktoré sú zaúčtované v novom roku zachované?

V účtovnom softvéri pre jednoduché účtovníctvo ALFA plus je možné spustiť aj opakovaný prechod. Začiatočné stavy v novom účtovnom roku budú aktualizované a údaje, ktoré už boli zaúčtované ostanú zachované.

Otvorte účtovníctvo predchádzajúceho účtovného roka, cez Firma/Otvoriť. Opakovaný prechod spustite opäť cez Firma/Uzávierky a koniec roka/Prechod do ďalšieho roka. Program zobrazí formulár Opakovaný prechod. V nasledujúcom formulári sú zakliknuté všetky evidencie, ktoré sa majú v novom roku aktualizovať. Vo formulári môžete nastaviť len evidencie, ktoré potrebujete aktualizovať. Tlačidlom Spusti bude spustený opakovaný prechod.

KROS
Copy link