Ako vyradím dlhodobý majetok z evidencie majetku z dôvodu jeho likvidácie?

Výberom z hlavného menu Evidencie/Dlhodobý majetok. Nastavte sa na konkrétny majetok tlačidlom Oprav. Na záložke Pohyby majetku kliknite na Pridaj pohyb.

Typ pohybu vyberte Vyradenie – Likvidácia. Doplňte Text a Dátum pohybu. Vyplnený formulár potvrďte OK. Doplnené zmeny na karte majetku uložte tlačidlom OK.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link