Menu

Ako v dlhodobom majetku evidovať automobil, ktorý popri podnikaní využívam aj na súkromné účely?

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet odpisov pri používaní majetku aj na súkromné účely

Dňa 03.10.2016 spoločnosť zakúpila a do majetku spoločnosti zaradila osobný automobil v sume 14 128,25 EUR. Automobil je zaradený v prvej odpisovej skupine, spôsob odpisovania je rovnomerný (od 1.1.2015 je možné majetok zaradený v prvej odpisovej skupine odpisovať len rovnomerne). Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

Osobný automobil zaevidujte do evidencie dlhodobého majetku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • yplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Pridaj pohyb,
 • Typ pohybu vyberte Obstaranie – Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 03.10.2016,
 • v časti Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu osobného automobilu a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • v poli Obstarávacia cena doplňte sumu 14 128,25,- EUR.

 • Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Osobný automobil bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 03.10.2016.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých
  bude majetok odpisovaný.

 • V prvom roku odpisovania (2016) je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch (2017, 2018, 2019) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku (2020) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Na karte majetku, ktorý využívate aj na súkromné účely zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. V sprístupnenom poli je automaticky doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.
 • Zakliknutím voľby je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá vstupuje do daňových výdavkov.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • V prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch je vypočítaný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Vyplnený formulár majetku uložte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2016 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpco UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte pomocou tlačidla Pridaj,
 • v časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2016 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov zakliknite voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaúčtované aj do evidencie peňažného denníka.

Ak predchádzajúci účtovný rok bol už účtovaný v Alfe plus v poli Obdobie od bude doplnený dátum 1.1.2016.

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link