Menu

Ako evidovať automobil, ktorý popri podnikaní je využívaný aj na súkromné účely?

Evidovanie dlhodobého majetku a výpočet odpisov pri používaní majetku aj na súkromné účely

 

  Podnikateľ – platiteľ DPH 28.7.2022 kúpil a do majetku firmy zaradil osobný automobil. Cena auta je 18 350,50 eur s DPH.

   

  Osobný automobil zaevidujte do evidencie dlohodobého majetku.

  • Vyplňte názov, typ majetku, klasifikáciu produkcie, odpisovú skupinu a nastavte spôsob daň. odpisovania.
  • na záložke Pohyby majetku pridajte – Obstaranie,
  • vyberte Typ pohybu – Obstaranie – Nákup,
  • doplňte text, dátum pohybu, obstarávaciu cenu, prípadne doklad pohybu a formulár uložte.

   Ak chcete majetok zaradiť s rovnakým dátumom ako obstaranie, zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“, potvrďte Áno.

  Na karte majetku, ktorý je využívaný aj na súkromné účely, zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. V sprístupnenom poli je doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.

   

  • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané odpisy za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.
  • zakliknutím voľby Majetok využívaný aj na osobnú potrebu, je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá bude vstupovať do daňových výdavkov.
  • v prvom roku odpisovania (2022) je vypočítaná len alikvotná časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
  • v ďalších rokoch (2023, 2024, 2025) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
  • v poslednom roku (2026) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.

   

  • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. podľa daňových odpisov. Účtovné odpisy sú vypočítané mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovných odpisoch zvoľte podľa potreby.
  • Účtovné odpisy zapnete cez Firma – Nastavenia – Ďalšie možnosti – Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán.

   Výpočet a zaúčtovanie odpisov

  • Pre výpočet a zaúčtovanie odpisov do peňažného denníka na konci roka spustíte Uzávierku DM. Uzávierku spustíte priamo v evidencii DM kliknutím na Zaúčtovať odpisy do PD alebo cez menu: Firma – Uzávierky a koniec roka – Uzávierka dlhodobého majetku.
  • v prípade, že máte zobrazené účtovné odpisy, odporúčame pridať najskôr účtovné uzávierky. V poli Typ uzávierky zvolíte Účtovná a pridáte 12 účtovných uzávierok.
  • ako poslednú pridáte daňovú uzávierku. Typ uzávierky zvolíte Daňová a na záložke Zaúčtovanie odpisov nastavte voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Zobrazí sa číslo interného dokladu, pod ktorým budú daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka.
  Zdieľať

  Vzdelávajte sa s KROS academy

  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
  Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

  Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

  E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
  Exekučné zrážky v OLYMPE

  Exekučné zrážky v OLYMPE

  V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
  Verejná správa v OLYMPE

  Verejná správa v OLYMPE

  V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

  Pozrite si celú ponuku

  Webináre

  Online vzdelávanie odkiaľkolvek
  Ebooky

  Ebooky a príručky

  Príručky pre používateľov
  Videoskolenia

  Videoškolenia

  Rady odborníkov na žiadané témy
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty