Menu

Ako v dlhodobom majetku evidovať automobil, ktorý popri podnikaní využívam aj na súkromné účely?

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet odpisov pri používaní majetku aj na súkromné účely

Dňa 03.10.2016 spoločnosť zakúpila a do majetku spoločnosti zaradila osobný automobil v sume 14 128,25 EUR. Automobil je zaradený v prvej odpisovej skupine, spôsob odpisovania je rovnomerný (od 1.1.2015 je možné majetok zaradený v prvej odpisovej skupine odpisovať len rovnomerne). Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

Osobný automobil zaevidujte do evidencie dlhodobého majetku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • yplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Pridaj pohyb,
 • Typ pohybu vyberte Obstaranie – Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 03.10.2016,
 • v časti Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu osobného automobilu a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • v poli Obstarávacia cena doplňte sumu 14 128,25,- EUR.

 • Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Osobný automobil bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 03.10.2016.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých
  bude majetok odpisovaný.

 • V prvom roku odpisovania (2016) je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch (2017, 2018, 2019) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku (2020) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Na karte majetku, ktorý využívate aj na súkromné účely zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. V sprístupnenom poli je automaticky doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.
 • Zakliknutím voľby je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá vstupuje do daňových výdavkov.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • V prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch je vypočítaný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Vyplnený formulár majetku uložte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2016 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpco UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte pomocou tlačidla Pridaj,
 • v časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2016 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov zakliknite voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaúčtované aj do evidencie peňažného denníka.

Ak predchádzajúci účtovný rok bol už účtovaný v Alfe plus v poli Obdobie od bude doplnený dátum 1.1.2016.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link