Ako v dlhodobom majetku evidovať automobil, ktorý popri podnikaní využívam aj na súkromné účely?

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet odpisov pri používaní majetku aj na súkromné účely

Dňa 03.10.2016 spoločnosť zakúpila a do majetku spoločnosti zaradila osobný automobil v sume 14 128,25 EUR. Automobil je zaradený v prvej odpisovej skupine, spôsob odpisovania je rovnomerný (od 1.1.2015 je možné majetok zaradený v prvej odpisovej skupine odpisovať len rovnomerne). Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

Osobný automobil zaevidujte do evidencie dlhodobého majetku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • yplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Pridaj pohyb,
 • Typ pohybu vyberte Obstaranie – Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 03.10.2016,
 • v časti Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu osobného automobilu a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • v poli Obstarávacia cena doplňte sumu 14 128,25,- EUR.

 • Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Osobný automobil bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 03.10.2016.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých
  bude majetok odpisovaný.

 • V prvom roku odpisovania (2016) je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch (2017, 2018, 2019) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku (2020) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Na karte majetku, ktorý využívate aj na súkromné účely zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. V sprístupnenom poli je automaticky doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.
 • Zakliknutím voľby je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá vstupuje do daňových výdavkov.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • V prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch je vypočítaný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Vyplnený formulár majetku uložte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2016 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpco UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte pomocou tlačidla Pridaj,
 • v časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2016 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov zakliknite voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaúčtované aj do evidencie peňažného denníka.

Ak predchádzajúci účtovný rok bol už účtovaný v Alfe plus v poli Obdobie od bude doplnený dátum 1.1.2016.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link