Menu

Ako jednoducho zaevidovať pravidelné opakujúce sa mesačné záväzky napr. za elektrinu?

Generovanie záväzkov

Generovanie záväzkov umožňuje v evidencii záväzkov jednoducho zaevidovať pravidelne opakujúce sa došlé faktúry ako napr. faktúru za elektriku, vodu, nájomné, odvody SZČO a pod. Táto funkcia je dopracovaná od verzie Alfy plus 6,50.

Od Slovenských elektrární máte k dispozícii rozpis mesačných platieb za elektriku. Jednoltivé mesačné splátky sú v sume 102,44 EUR s DPH, Základ 85,37 EUR a DPH 17,07 EUR a Dátum vzniku daňovej povinnosti je 20. deň príslušného mesiaca. Opakujúce sa mesačné splátky zaevidujte do programu nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky
 • v spodnej časti evidencie kliknite na tlačidlo Generovanie záväzkov.

 • V zobrazenom formulári Generovanie záväzkov vyplňte Extérne číslo, Partner,
 • pole Obdobie je prednastavené automaticky podľa systémového dátumu v PC – do konca príslušného roka. Uvedené obdobie je možné zmeniť,
 • v poli DVDP vyberte deň ku ktorému záväzok evidujete,
 • doplňte Typ dokladu a Predmet fakturácie,
 • vyplňte pole Spolu s rozpisom na základ a DPH,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby a vyplňte Členenie, prípadne Stredisko.
 • V spodnej časti formulár je zakliknutá voľba Vytvorené záväzky označiť farbou a v ďalšom poli vyberte farbu, ktorou budú vytvorené záväzky označené,
 • kliknite na tlačidlo Generuj.

 •  V nasledujúcom formulári je zobrazená informácia Vygenerovanie záväzkov prebehlo úspešne. Zároveň je zobrazená informácia, že záväzky obsahujúce DPH boli automaticky zapísané aj do evidencie DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči.
 • Po potvrdení tlačidlom Dokonči v evidencii záväzkov sú novo-vytvorené záväzky označené žltou resp. zvolenou farbou.
 • Označené záväzky odznačte cez Filter/Označovanie.
 • Vytvorené záväzky sú automaticky zaevidované aj do evidencie DPH. Zápis do DPH skontrolujte výberom z hlavnéhomenu v programe Evidencie/DPH.

KROS
Copy link