Menu

Ako jednoducho zaevidovať pravidelné opakujúce sa mesačné záväzky napr. za elektrinu?

Generovanie záväzkov

Generovanie záväzkov umožňuje v evidencii záväzkov jednoducho zaevidovať pravidelne opakujúce sa došlé faktúry ako napr. faktúru za elektriku, vodu, nájomné, odvody SZČO a pod. Táto funkcia je dopracovaná od verzie Alfy plus 6,50.

Od Slovenských elektrární máte k dispozícii rozpis mesačných platieb za elektriku. Jednoltivé mesačné splátky sú v sume 102,44 EUR s DPH, Základ 85,37 EUR a DPH 17,07 EUR a Dátum vzniku daňovej povinnosti je 20. deň príslušného mesiaca. Opakujúce sa mesačné splátky zaevidujte do programu nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky
 • v spodnej časti evidencie kliknite na tlačidlo Generovanie záväzkov.

 • V zobrazenom formulári Generovanie záväzkov vyplňte Extérne číslo, Partner,
 • pole Obdobie je prednastavené automaticky podľa systémového dátumu v PC – do konca príslušného roka. Uvedené obdobie je možné zmeniť,
 • v poli DVDP vyberte deň ku ktorému záväzok evidujete,
 • doplňte Typ dokladu a Predmet fakturácie,
 • vyplňte pole Spolu s rozpisom na základ a DPH,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby a vyplňte Členenie, prípadne Stredisko.
 • V spodnej časti formulár je zakliknutá voľba Vytvorené záväzky označiť farbou a v ďalšom poli vyberte farbu, ktorou budú vytvorené záväzky označené,
 • kliknite na tlačidlo Generuj.

 •  V nasledujúcom formulári je zobrazená informácia Vygenerovanie záväzkov prebehlo úspešne. Zároveň je zobrazená informácia, že záväzky obsahujúce DPH boli automaticky zapísané aj do evidencie DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči.
 • Po potvrdení tlačidlom Dokonči v evidencii záväzkov sú novo-vytvorené záväzky označené žltou resp. zvolenou farbou.
 • Označené záväzky odznačte cez Filter/Označovanie.
 • Vytvorené záväzky sú automaticky zaevidované aj do evidencie DPH. Zápis do DPH skontrolujte výberom z hlavnéhomenu v programe Evidencie/DPH.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link