Menu

Ako jednoducho zaevidovať pravidelné opakujúce sa mesačné záväzky?

Generovanie záväzkov

Generovanie záväzkov umožňuje v evidencii záväzkov jednoducho zaevidovať pravidelne opakujúce sa došlé faktúry ako napr. faktúru za elektriku, vodu, nájomné, odvody SZČO a pod. 

Od Slovenských elektrární máte k dispozícii rozpis mesačných platieb za elektriku. Jednolltivé mesačné splátky sú v sume 85,60 eur s DPH, z toho základ 71,31 eur a DPH 14,27 eur. Dátum vzniku daňovej povinnosti je 20. deň príslušného mesiaca.

 Opakujúce sa mesačné splátky zaevidujte do programu nasledovne:

  • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie – Záväzky
  • v spodnej časti evidencie kliknite na tlačidlo Generovanie záväzkov.

V zobrazenom formulári Generovanie záväzkov vyplňte Extérne číslo, Partner.

 

  • Pole Obdobie je prednastavené automaticky podľa systémového dátumu v PC – do konca príslušného roka. Uvedené obdobie je možné zmeniť,
  • v poli DVDP vyberte deň ku ktorému záväzok evidujete, doplňte Typ dokladu a Predmet fakturácie,
  • vyplňte pole Spolu s rozpisom na základ a DPH,
  • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby a prípadne vyplňte Členenie.
  • V spodnej časti formulár je zakliknutá voľba Vytvorené záväzky označiť farbou a v ďalšom poli vyberte farbu, ktorou budú vytvorené záväzky označené,
  • kliknite na tlačidlo Generuj.
  • V nasledujúcom formulári je zobrazená informácia Vygenerovanie záväzkov prebehlo úspešne. Zároveň je zobrazená informácia, že záväzky obsahujúce DPH boli automaticky zapísané do evidencie DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči.
  • Novo-vytvorené záväzky sa v evidencii označia žltou, resp. zvolenou farbou. Označené záväzky odznačte cez Filter – Označovanie.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty