Menu

Je možné v evidencii záväzkov prispôsobiť resp. presúvať zobrazené stĺpce?

Zobrazenie a presúvanie stĺpcov v evidenciách

V Alfe plus môžete zobraziť rôzne stĺpce, ktoré potrebujete vidieť pri vstupe do konkrétnej evidencie. Stĺpce, ktoré nevyužívate môžete naopak vypnúť.

Zobrazenie stĺpca Partneri v peňažnom denníku.

  •  V peňažnom denníku v zozname zaúčtovaných dokladov kliknite pravým tlačidlom myši,
  • zvoľte Vyber stĺpcov,
  • stĺpce, ktoré sú zakliknuté sú už v evidencii zobrazené, v prípade potreby ich môžete vypnúť,
  • zakliknite Partner a formulár uložte tlačidlom OK,

  • stĺpec Partner bude v peňažnom denníku zobrazený.

Môže sa stať, že zobrazené stĺpce v evidencii chcete presunúť na iné miesto, ako je miesto nastavené programom. V evidencii záväzkov sa na konci formulára nachádza stĺpec s názvom Predmet fakturácie. Ak pri evidovaní záväzkov chcete mať prehľad o predmete faktúry, môžete tento stĺpec pre uľahčenie práce presunúť napríklad vedľa stĺpca Partner alebo na iné ľubovoľné miesto.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:

  • vyhľadajte stĺpec s názvom Predmet fakturácie,
  • kliknite ľavým tlačidlom myši do bunky nad názvom stĺpca Predmet fakturácie. Ľavé tlačidlo myši stále držte a presuňte stĺpec vedľa Partnera alebo na iné ľubovoľné miesto,
  • pri presúvaní stĺpca sa zobrazia na určenom mieste dve pomocné šípky smerujúce k novému umiestneniu,

  • ľavé tlačidlo myši pustite a stĺpec sa presunie.

 

Rovnakým spôsobom môžete presúvať stĺpce vo všetkých evidenciách v programe.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link