Menu

Je možné v evidencii záväzkov prispôsobiť resp. presúvať zobrazené stĺpce?

Zobrazenie a presúvanie stĺpcov v evidenciách

V Alfe plus môžete zobraziť rôzne stĺpce, ktoré potrebujete vidieť pri vstupe do konkrétnej evidencie. Stĺpce, ktoré nevyužívate môžete naopak vypnúť.

Zobrazenie stĺpca Partneri v peňažnom denníku.

  •  V peňažnom denníku v zozname zaúčtovaných dokladov kliknite pravým tlačidlom myši,
  • zvoľte Vyber stĺpcov,
  • stĺpce, ktoré sú zakliknuté sú už v evidencii zobrazené, v prípade potreby ich môžete vypnúť,
  • zakliknite Partner a formulár uložte tlačidlom OK,

  • stĺpec Partner bude v peňažnom denníku zobrazený.

Môže sa stať, že zobrazené stĺpce v evidencii chcete presunúť na iné miesto, ako je miesto nastavené programom. V evidencii záväzkov sa na konci formulára nachádza stĺpec s názvom Predmet fakturácie. Ak pri evidovaní záväzkov chcete mať prehľad o predmete faktúry, môžete tento stĺpec pre uľahčenie práce presunúť napríklad vedľa stĺpca Partner alebo na iné ľubovoľné miesto.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:

  • vyhľadajte stĺpec s názvom Predmet fakturácie,
  • kliknite ľavým tlačidlom myši do bunky nad názvom stĺpca Predmet fakturácie. Ľavé tlačidlo myši stále držte a presuňte stĺpec vedľa Partnera alebo na iné ľubovoľné miesto,
  • pri presúvaní stĺpca sa zobrazia na určenom mieste dve pomocné šípky smerujúce k novému umiestneniu,

  • ľavé tlačidlo myši pustite a stĺpec sa presunie.

 

Rovnakým spôsobom môžete presúvať stĺpce vo všetkých evidenciách v programe.

 

KROS
Copy link