Menu

Ako účtovať lízing u neplatiteľa DPH?

Finančný lízing na nákup auta u neplatiteľa DPH

Zákon o dani z príjmov stanovuje, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka nie je daň z pridanej hodnoty. To znamená, že u neplatiteľa DPH, ktorý obstará auto formou finančného prenájmu, suma DPH nevstupuje do obstarávacej ceny majetku a suma DPH je jeho daňovým výdavkom.

 

  Neplatiteľ DPH zakúpil auto formou finančného lízingu. Na základe lízingovej zmluvy bola vystavená faktúra na 1. zvýšenú splátku v sume 7 280 eur s DPH (základ 6 066,67 eur a DPH 1 213,33 eur). Na zvyšnú sumu bol vystavený splátkový kalendár, ktorý  obsahuje rozpis konkrétnych mesačných splátok: istina + DPH, úrok + DPH a poistné

  Evidovanie I. záväzku – súčet istiny v sume 13 966,51 eur (prvá mesačná splátka 6 066,67 + 7 899,84)

  • Tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
  • vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko, vyplňte predmet fakturácie a sumu,
  • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM prípadne doplňte členenie,
  • vyplnený záväzok uložte.

  Evidovanie II. záväzku – suma DPH z prvej zvýšenej splátky 1 213,33 eur

   

  • Vytvorte nový záväzok,
  • vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko, vyplňte predmet fakturácie a sumu,
  • v stĺpci PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
  • vyplnený formulár aj záväzok uložte.

   ÚÚhradu prvej zvýšenej splátky zaúčtujte v peňažnom denníku cez Banka – Výdavok. Týmto dokladom uhraďte záväzok na sumu DPH 1 213,33 eur a zároveň čiastočne uhraďte záväzok – istiny na sumu 6 066,67 eur.

   Evidovanie a účtovanie mesačných splátok

   Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 420,18 eur. Istina a DPH v sume 263,33 eur + úrok a DPH v sume 112,63 eur + poistné 44,22 eur.

    Mesačné splátky sú splatné vždy 10. deň v mesiaci.

   Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli  zaplatené.

   Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM, sumu DPH z istiny do Ostatných výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

   Úrok + DPH a poistné účtujete do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

    

   • Vytvorte nový záväzok tlačidlom Pridaj,
   • vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
   • typ dokladu vyberte Iný záväzok – Iný záväzok, doplňte predmet fakturácie a sumu 200,74 eur,
   • v stĺpci PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, prípadne si doplňte členenie,
   • vyplnený záväzok uložte.
   • Úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku cez Banka – Výdavok. Týmto dokladom uhraďte záväzok na celú sumu mesačnej splátky 200,74 eur a zároveň čiastočne uhraďte záväzok – istiny na sumu 219,44 eur.

   Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu mesačných splátok každý mesiac prípadne v intervaloch, ktoré máte stanovené v zmluve.

   Zdieľať

   Vzdelávajte sa s KROS academy

   Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

   Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

   Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
   Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

   Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

   Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
   Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

   Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

   E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
   Exekučné zrážky v OLYMPE

   Exekučné zrážky v OLYMPE

   V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
   Verejná správa v OLYMPE

   Verejná správa v OLYMPE

   V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
   Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

   Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

   Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
   Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

   Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

   Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
   Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

   Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

   Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
   Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

   Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

   E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
   Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

   Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

   Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

   Pozrite si celú ponuku

   Webináre

   Online vzdelávanie odkiaľkolvek
   Ebooky

   Ebooky a príručky

   Príručky pre používateľov
   Videoskolenia

   Videoškolenia

   Rady odborníkov na žiadané témy
   KROS
   O nás
   Blog
   Kontakty