Ako v ALFA plus zmením kto doklad vyhotovil a kto ho schválil?

Údaj “Vyhotovil” a “Schválil”zmeníte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.

Vo formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa. Na záložke Nastavenia v časti Vyhotovil/Zaevidoval na nových dokladoch zmeňte Meno a priezvisko. Rovnako môžete meno zmeniť aj na položke Schválil.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link