Menu

Potrebujem vystaviť faktúru pre českého odberateľa a faktúra má byť vystavená v českých korunách, ako postupovať?

Faktúra za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 4.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená v českých korunách.

 

Vystavenie faktúry v ALFE plus

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Mena dokladu vyberte CZK a doplňte kurzy,
 • Kurz pohľadávky a Kurz DPH je doplnený v prípade, že je v programe stiahnutý kurzový lístok,
 • kurz môžete stiahnuť aj vo faktúre kliknutím v poli Kurz pohľadávky na tlačidlo s tromi bodkami (alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok). Kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu a nastavte potrebné údaje,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu v CZK, sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová) a predajná cena je podľa kurzu prepočítaná na EUR,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie, Riadok DPH je 16 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§43),
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
 • vyplnenú faktúru uložte,
 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV, ale vykazuje sa v daňovom priznaní DPH a súhrnnom výkaze,
 • záznam uložte.

Úhrada faktúry na tuzemský bankový účet v mene EUR

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denníka a v časti Banka pridajte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a z evidencie pohľadávok vyberte uhrádzanú faktúru v cudzej mene,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma úhrady a prípade stiahnutého kurzového lístka aj Kurz úhrady,
 • suma úhrady je zobrazená v mene EUR a CZK s uvedením kurzového rozdielu, ktorým môže byť kurzový zisk alebo kurzová strata,
 • formulár uložte,
 • údaje z pohľadávky sa doplnili do príjmového dokladu, ktorý taktiež uložte.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link