Menu

Ako účtovať tržbu z registračnej pokladnice ak používame platobný terminál a časť tržby je pripísaná na bankový účet?

Celkovú tržbu z registračnej pokladnice zaúčtujete do pokladnice ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Sumu, ktorá bola uhradená cez terminál zaúčtujete na priebežnú položku.

Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice

Podnikateľ – platiteľ DPH prijíma tržby cez registračnú pokladnicu. Okrem platieb v hotovosti prijíma aj platby kartou cez terminál.
Celková denná uzávierka je v sume 1 095,64 Eur s DPH. Tržba v hotovosti je v sume 564,24 Eur a zvyšná suma 531,40 bola uhradená cez terminál.

Zaevidovanie dennej tržby v peňažnom denníku ALFY plus

 • V peňažnom denníku v časti Pokladnica zvoľte príjem:
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a doplňte sumu,
 • platiteľ DPH zaklikne voľbu Doklad z ECR, čím bude nastavený správny oddiel KV D1,
 • na záložke Zápis do je DPH zakliknutá – riadok 03/04,
 • vyplnený príjmový doklad uložte.
 • vo formulári DPH je doplnený oddiel KV D1.

V ďalším dokladom preúčtujte sumu, ktorá bola uhradená cez terminál medzi pokladnicou a bankou.

 • V pokladnici zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
 • doplňte Text a vyplnený doklad uložte.

Tretím dokladom zaúčtujte príjem v banke na základe bankového výpisu a vyrovnajte priebežné položky.

 • V banke zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
 • doplňte Text a vyplnený doklad uložte.

Ak suma, ktorá bola pripísaná na bankový účet už je znížená o poplatok za platbu cez terminál, ďalším dokladom v banke zaúčtujte výdavok. Poplatok banke zaúčtujte do stĺpca Výdavok za služby.

KROS
Copy link