Vo firme spracovávame výplaty pre 3 zamestnancov, pričom v ZP DOVERA je prihlásený len 1 zamestnanec a vo VŠZP sú prihlásení 2 zamestnanci. Program Olymp pri tlači mesačných výkazov zobrazuje upozornenie: “Tlačivo je určené len pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najviac dvoch poistencov. Výkaz je potrebné podať v elektronickej podobe.”. Prečo dáva program uvedené upozornenie na výkazoch, keď v každej z týchto poisťovní máme prihlásených najviac dvoch zamestnancov?

  • Podľa metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouplatného od 31.5.2011,  ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako dvoch zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, je povinný mesačný výkaz zasielať elektronicky.
  • V prípade, že firma zamestnáva (má prihlásených) v súčte (vo všetkých ZP) viac ako dvoch zamestnancov, program Olymp zobrazí na mesačných výkazoch vyššie uvedené upozornenie. Takýto výkaz nezasielate na ZP, pre interné potreby môžete využiť tlač informatívneho výkazu a výkaz na príslušné ZP je potrebné zaslať elektronicky.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via