Pri exporte mesačných výkazov do zdravotných poisťovní server ZP zobrazuje rôzne Syntaktické chyby. Čo ich spôsobuje, keďže v minulosti exporty do ZP prechádzali korektne?

Zdravotné poisťovne robili údržbu svojich serverov a nastavili ďalšie kontroly.

Najčastejšie Syntaktické chyby spôsobuje to, že v programe nie sú vyplnené všetky potrebné údaje, ktoré server ZP začal kontrolovať.

Odporučili by sme Vám preto skontrolovať údaje v:

  • Podnikových údajoch  – Organizácia – Podnik:
    • záložka Adresa – či máte zadaný firemný e-mail,
  • Bankových účtoch – Organizácia – Bankové účty – druh Zdravotné poisťovne:
    • pole Kód – či máte zadaný 4 miestny kód ZP. Prvé dvojčíslie predstavuje všeobecný kód ZP a druhé dvojčíslie predstavuje kód príslušnej pobočky v rámci SR. Celé 4 miestne číslo (kód) bude zadaný bez medzier,
    • pole Číslo platiteľa poistného (nachádza sa za číslom účtu – Platiteľa poist.) – či máte zadané 10 miestne číslo. Zvyčajne sa tam uvádza IČO, ktoré na konci doplníte dvoma nulami,
    • pole Variabilný symbol – či máte uvedené 10 miestne číslo.  Zvyčajne sa tam uvádza IČO zamestnávateľa + dve nuly.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  10.08.2011


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link