Menu

Prečo dohodárovi – poberateľovi starobného dôchodku program vypočítal všetky odvody poistného na SP.

Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku v evidencii Personalistika, na záložke Evidencia dôchodkov je potrebné zadať typ dôchodku “1) Starobný dôchodok“!

KROS