Prečo dohodárovi – poberateľovi starobného dôchodku program vypočítal všetky odvody poistného na SP

Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku v evidencii Personalistika, na karte Dôchodky a invalidita je potrebné zadať typ dôchodku “1) Starobný dôchodok“!


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link