Tvorba sociálneho fondu pre starostov obcí a primátorov miest

Tvorba sociálneho fondu pre starostov obcí a primátorov miest

V zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa od 01. 01. 2016 starosta obce a primátor mesta považuje za zamestnanca na účely tvorby a použitia sociálneho fondu.

V programe Olymp je možné v Personalistike na karte Pracovné pomery pri type Iný pracovný vzťah označiť, či sa má tvoriť u daného zamestnanca sociálny fond. Označovacie políčko Počítať sociálny fond sa zobrazí iba v prípade, že je v Podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) zvolená právna forma 801 – Obec (obecný úrad).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via