Menu

Ako zaevidovať zamestnancovi odpracovaný nadčas?

Evidovanie nadčasov

 

Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je vopred určený rozvrhnutý pracovný čas, ide o prácu nadčas.

V zmysle Zákonníka práce §121 ods. 1 patrí zamestnancovi za prácu vykonanú nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec vykonáva rizikové práce, patrí mu tiež mzda za vykonanú prácu nadčas a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku.

V programe Olymp evidujete prácu nadčas prostredníctvom zložky mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca, kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas. Doplníte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte prostredníctvom zložky mzdy 145 – nadčasový príplatok, rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.
Ak sa zamestnanec rozhodne čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, zadáte zložku mzdy A 10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá pracovné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link