Ako si zobraziť stav výplaty?

Stav výplaty

 

V zostave Profesionál pribudla od verzie 16.50 nová funkcia, prostredníctvom ktorej si môžete nastaviť vlastný stav výplaty (farebné označenie) napr. dokončená, rozpracovaná a iné.
Na záložke Mzdové funkcie – Stav výplaty sú v programe preddefinované stavy:

Cez menu Stav výplaty si môžete vytvoriť stavy s vlastnými názvami a farebným označením. Pri každom stave je možné zvoliť, či Vás má program pri mesačnej uzávierke upozorniť na to, že nejaká výplata má príslušný stav a je napr. potrebné do nej vstúpiť a doplniť ju. Taktiež je potrebné cez menu Nastavenia – Nastavenia na záložke Upozornenia mať označenú voľbu Upozorňovať pri: Uzatváraní mesiaca, v ktorom majú výplaty pridelený stav výplaty s upozorňovaním.

Stav výplaty je možné nastaviť niekoľkými spôsobmi:
– pri generovaní výplaty,

– cez rozbaľovací zoznam Stav výplat priamo vo výplate zamestnanca,
– kliknutím na tlačidlo s farebným označením v menu Výpočet miezd ,
– tlačidlom Zmeň stav môžete hromadne nastaviť stav výplaty viacerým zamestnancom ,
– pravým tlačidlom myši – voľba Stav výplaty.

Podľa stavu výplaty si môžete zamestnancov označovať, filtrovať a triediť.

Okrem stĺpca Stav výplaty pribudol v evidencii Výpočet miezd ďalší stĺpec Poznámka. Vlastnú poznámku si môžete ku každej výplate zadať cez pravé tlačidlo myši – Poznámka k výplate.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via