Minimálna mzda pri dohodároch

Minimálna mzda u dohodárov

 

Povinnoťtou zamestnávateľov je dodržiavať minimálnu mzdu aj pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Program sleduje minimálnu mesačnú mzdu vo výške 405 € (prepočítanú na odpracované dni) a minimálnu hodinovú mzdu 2,328 €. V prípade, ak nie je dodržaná minimálna mzda, program automaticky doplní zložku mzdy – 950 doplatok do minimálnej mzdy.

Zamestnanec pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. V pracovných pomeroch má zaevidovaný polovičný pracovný úväzok a pracuje 4 hodiny denne, 5 dní v týždni. V mesiaci jún 2016 odpracoval 22 pracovných dní. Jeho dohodnutá mzda je 200 € mesačne. Je dodržaná minimálna mzda u zamestnanca?

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Program vypočíta minimálnu mzdu nasledovne:
 

Z dôvodu dodržania minimálnej mzdy program automaticky dopočíta doplatok do minimálnej mzdy 2,5 €.

Zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej činnosti od 20. 02. 2016 do 31. 12. 2016. V pracovnej zmluve má dohodnutú odmenu za vykonanú prácu 2 €/hodinu. V mesiaci júl 2016 zamestnanec odpracoval 17 dní a 34 hodín.
Je dodržaná minimálna mzda u zamestnanca?

Program vypočíta minimálnu mzdu nasledovne:
  počet odpracovaných hodín * minimálna hodinová mzda = 34* 2,3280 = 79,152 = 79,16 €.
   

Pre dodržanie platnej legislatívy program dopocíta doplatok do minimálnej mzdy ako rozdiel minimálnej mzdy, ktorá prináleží zamestnancovi za odpracované hodiny a dohodnutej mzdy za odpracované hodiny, t. j. 79,16 € – 68 € = 11,16 €.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via