Ako správne zadať zálohu do mzdy zamestnanca?

Záloha na výplatu zamestnanca

 

Požiadal Vás zamestnanec o vyplatenie zálohy na mzdu ešte pred výplatným termínom? Na jej zaevidovanie je potrebné v programe Olymp vo výplate na záložke Zrážky pridať zrážku záloha.

Do poľa Názov zrážky cez číselník prenesiete zrážku záloha.
Ak zálohu vyplácate ako pevnú čiastku, vyberiete v poli Výpočet možnosť čiastka a do žltého poľa zadáte sumu. V prípade, že zálohu vyplácate zamestnancovi v hotovosti, označíte v časti Vyplatiť prepínač v hotovosti. Preddavok na mzdu môžete zamestnancovi vyplácať aj na účet. V tomto prípade zvolíte v časti Vyplatiť prepínač na účet a vyberiete číslo účtu zamestnanca.

Ak vyplácate zálohu pravidelne, môžete zrážku záloha pridať priamo v evidencii Personalistika na
karte Zrážky cez tlačidlo Pridaj. Keďže zálohu na mzdu ste vyplatili pred výplatným termínom, odporúčame vygenerovať prevodný príkaz, v ktorom označíte len možnosť Zálohy prevodom a Zálohy vyplácané cez pokladnicu.


Po spracovaní miezd pri generovaní prevodného príkazu označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby, na základe ktorej program zohľadní už vygenerovaný prevodný príkaz na zálohy.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link