Ako správne postupovať, keď výplata zamestnanca svieti na červeno?

Výplata svieti na červeno

 

Každému zamestnancovi sa vo Výpočte miezd v stĺpci Plat po vygenerovaní mzdy zobrazuje označenie, ktoré môže byť rôzne:
zelené označenie – mzda pre zamestnanca už bola vygenerovaná a zároveň boli zadané všetky potrebné údaje pre jej výpočet (program nezistil žiadne chyby),
zelené označenie v červenom poli – znamená, že výplata bola vygenerovaná, ale neboli v nej zadané niektoré z údajov, ktoré je potrebné doplniť,
čierny krížik – pre zamestnanca bol nastavený zákaz výpočtu mzdy. Čierny krížik sa nastaví automaticky, keď zamestnancovi zadáte vyňatie z pracovného pomeru (napr. Materská dovolenka, Rodičovská dovolenka, ..).

Najčastejšími prípadmi, kedy výplata svieti na červeno sú:

v zložke mzdy nie je uvedená čiastka – táto situácia vznikne napríklad, ak bol zamestnanec celý mesiac PN a z Personalistiky sa mu preniesla základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky. Takúto zložku mzdy stačí z výplaty vymazať, nakoľko v danom mesiaci zamestnanec nič neodpracoval.

nevyčerpaná dovolenka – podľa Zákonníka práce má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Výplata svieti na červeno, ak pri skončení pracovného pomeru, nebude v poslednej výplate preplatená nevyčerpaná dovolenka. Vysporiadať nevyčerpanú dovolenku môžete so zamestnancom prostredníctvom zložky mzdy 311 – preplatené nevyčerpanie dovolenky, kde uvediete počet dní nevyčerpanej dovolenky. Výplata svieti na červeno aj v prípade prečerpanej dovolenky, kedy je potrebné do mzdy pridať zložku mzdy 312 – zrazenie náhrady mzdy za dovolenku a zadať počet dní prečerpanej dovolenky.

Ak vstúpite do vygenerovanej výplaty, ktorá svieti na červeno a potvrdíte ju cez OK, program Vás na nevyčerpanú dovolenku upozorní.

 

prekročený 7-dňový ročný nárok pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia. Keď je prekročený 7 dňový nárok, tak po vstupe do výplaty a potvrdení cez OK, Vás program upozorní na počet prekročených hodín. Po vyčerpaní 7-dňového ročného nároku je potrebné na ďalšie takéto dni použiť zložku mzdy A15 – pracovné voľno zákonné (neplatené).

Upozornenie si nastavíte cez Nastavenia menu Nastavenia na záložke Upozornenia.

 

Ďalšie prípady, kedy výplata svieti na červeno sú napríklad:

  • prekročený rozsah hodín,
  • neukončená PN alebo OČR,
  • mínusová výplata,
  • chýba priemer na nemoc.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via