Menu

Pri výpočte RZD vychádza nedoplatok nižší ako 5 Eur.

V prípade, že zamestnancovi pri výpočte ročného zúčtovania preddavkov dane vychádza nedoplatok do sumy 5 Eur (vrátane 5 Eur), tento nemusíte zohľadniť (odpočítať) vo výplate. Pozor však, lebo tento nedoplatok nemusíte vysporiadať len u takého zamestnanca, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1/ tento zamestnanec si pri ročnom zúčtovaní dane dodatočne neuplatňoval daňový bonus

2/ tento zamestnanec nebude zo svojej dane poukazovať 2% neziskovým organizáciám

Obidve skutočnosti Vám zamestnanec potvrdí na Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, takže by nemal byť problém zistiť, ktorému zamestnancovi takýto nedoplatok nemusíte vysporiadať.  Čo sa týka programu OLYMP, v prípade, že po vypočítaní zúčtovania zistíte, že zamestnanec má nedoplatok 5 Eur (prípadne menej) a na základe údajov z jeho Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane zistíte, že tomuto zamestnancovi nie je potrebné nedoplatok vysporiadať, takémuto zamestnancovi jednoducho zúčtovanie (zložkou mzdy Z10-zúčtovanie dane) neprenesiete do Tvorby výplaty.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.10.2016

KROS
Copy link