Trexima

Zmeny v kódoch SK ISCO

 

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola aktualizovaná vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Údaje za prvý kvartál roku 2016 budú zberané už podľa novej klasifikácie.

Pred odoslaním Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 je potrebné skontrolovať aktuálnosť zadaných kódov. V programe Olymp si doteraz používané kódy môžete pozrieť cez záložku Tlač – Manažérske zostavy – Zoznamové výstupné zostavy – Zoznam pracovníkov – základné údaje – Zoznam pracovníkov – povolanie. Užívatelia s licenciou Profesionál si môžu vyexportovať použité kódy priamo v Personalistike cez tlačidlo Excelu. Ak sa niektoré kódy zmenili je potrebné ich upraviť v Personalistike ešte pred odoslaním Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04. Kódy si upravíte v Personalistike zamestnancov na karte Pracovné údaje a prostriedky na záložke Údaje pre štatistiku.

Pri oprave kódov si môžete pomôcť Prevodníkom kódov z SK ISCO-08 2011 na SK ISCO-08 2015, ktorý nájdete na stránke www.hisco.sk. Do Prevodníka stačí zadať pôvodný kód z programu Olymp a Prevodník automaticky vygeneruje nový kód.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via