Ako vyplním potrebné údaje na tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane?

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

 

Do konca apríla, po skončení zdaňovacieho obdobia, má daňovník možnosť venovať organizácii 2% (3%) zo svojej zaplatenej dane. V prípade, ak zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ môže takémuto zamestnancovi vystaviť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Tlačivo doručí príslušnému daňovému úradu zamestnanec, t.j. nie je to povinnosťou zamestnávateľa.

Pokyny pre správne vyplnenie dokumentu v programe Olymp

 • Údaje o prijímateľovi v oddiely II., je možné zadať cez záložku Domov – Zúčtovanie preddavkov – Podklady pre zúčtovanie dane – Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi.
 • Príslušné zdaňovacie obdobie, za ktoré Vyhlásenie o poukázaní sumy vystavujete, je možné nastaviť v časti Obdobie.
 • Identifikačné údaje o zamestnancoch a ich adresu program vyplní z údajov zadaných v Personalistike – Personálne údaje a Adresy.
 • Dokument nájdete cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Vyhlásenie o poukázaní dane.

Pred tlačou je možné na karte Nastavenia dokumentu označiť / zadať:

 • v prípade ak zamestnanec v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z., počas najmenej 40 hodín a predloží tom písomné potvrdenie, môže venovať 3% zo svojej zaplatenej dane. Aby program Olymp preniesol do riadku 10 Vyhlásenia o poukázaní sumy čiastku vo výške 3%, je potrebné označiť pole Uviesť sumu do výšky 3%,
 • dátum, ktorý sa vypĺňa vo Vyhlásení v riadku 11, je možné zadať v poli Dátum zaplatenia dane. zaplatenej dane,
 • ako dátum vystavenia Vyhlásenia program prenáša systémový dátum z nastavenia počítača. Pred tlačou je ho možné zmeniť v poli Dňa.

Potvrdenie o zaplatení dane

Neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane je dokument Potvrdenie o zaplatení dane. V programe Olymp je toto potvrdenie zapracované v skupine Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie deklaruje, že daňovník má voči daňovému úradu svoje záväzky vysporiadané, t.j., že na dani nemá žiaden nedoplatok, a teda môže darovať ľubovoľnej príspevkovej alebo neziskovej organizácii, na podporu ich aktivít, 2% resp. 3% zo svojej zaplatenej dane. Požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane môže zamestnanec v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. Na daňový úrad doručí toto tlačivo najneskôr do konca apríla zamestnanec, nie je to povinnosťou zamestnávateľa.

Pokyny pre správne vyplnenie dokumentu v programe Olymp

 • Identifikačné údaje o zamestnancoch a ich adresu program vyplní z údajov zadaných v Personalistike – Personálne údaje a Adresy.
 • Názov, adresu zamestnávateľa, DIČ a meno mzdára program preberá z údajov zadaných vo voľbe Organizácia – Podnik a to z mesiaca, a to z mesiaca, ktorý je ako posledný pridaný v ročnom kalendári.
 • Názov miestne príslušného správcu dane program prenáša z Názvu účtu daňového úradu, zadaného vo voľbe Organizácia – Bankové účty – Druh „daň. úrad – preddavok“.

Pred tlačou je možné na karte Nastavenia dokumentu označiť / zadať:

 • Dátum zaplatenia dane v riadku 5, program vyplní podľa dátumu zadaného v Nastaveniach dokumentu, v políčku „Dátum zaplatenej dane“,
 • meno mzdára a kontakty je možné meniť pred tlačou v Nastavení dokumentu v časti Údaje o vytvorení dokumentu,
 • ako dátum vystavenia Potvrdenia program prenáša systémový dátum z nastavenia Vášho počítača.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via