Ako tlačiť dokumenty s Vašou pečiatkou?

 • Tlač pečiatky na niektoré dokumenty je v programe Olymp zapracovaná už dlhšiu dobu.
 • Od verzie 12.10 sme rozšírili možnosť tlače pečiatky na ďalšie dokumenty a to na tlačivá súvisiace so zúčtovaním dane:
  • Zúčtovanie preddavkov na daň,
  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde,
  • Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Aby mohol program pečiatku na dokument vytlačiť, v prvom kroku je potrebné naimportovať ju do programu Olymp. Import pečiatky môžete vykonať zo súboru vo formáte .bmp, .tif, .jpg a to cez Nastavenia – Nastavenia – záložka Pečiatka – tlačidlo Importuj pečiatku zo súboru.
  • Po naimportovaní už nie je potrebné udržiavať zdrojový súbor na disku, kópia vloženého súboru sa uloží do databázy Vašej firmy.
  • Pečiatku je možné v dokumentoch tlačiť dvomi spôsobmi:
   • Tlač v pôvodných rozmeroch – odporúčame pri obrázkoch neštandardných rozmerov, pri tomto spôsobe môže byť kvalita tlače obrázku nižšia. Rozmery obrázka by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška).
   • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázku sa prispôsobí výstupnej zostave.

 • Na to, aby sa pečiatka na dokumente zobrazila, stačí, ak na tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označite voľbu Tlač pečiatky.

 • Zoznam všetkých dokumentov, ktorých tlač je umožnená s pečiatkou:

 

 • Oznamovacia povinnosť
  • Sociálna poisťovňa
   • Registračný list zamestnávateľa 14.10
 • Zdravotné poisťovne
  • Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP – ručný výber
   • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
   • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
   • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
 • Storno prihlášky a odhlášky do ZP – ručný výber      
  • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
  • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
  • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
 • Oznámenie zamestnávateľa do ZP – ručný výber
  • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
  • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
  • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
 • Mzdy
  • Mzdový list
   • Prehľad vypočítaných miezd

 Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce

  • Rekapitulácia miezd
   • Rekapitulácia výplatných pások
   • Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov
 • Rekapitulácia zrážok
  • Rekapitulácia zrážok
   • Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch
   • Rekapitulácia zrážok podľa typu
  • Rekapitulácia zrazených pohľadávok
 • Prehľad ceny práce
  • Mesačne po zamestnancoch
   • Prehľad ceny práce po zamestnancoch – podľa stred. v personalistike
   • Prehľad ceny práce po strediskách vo výpočte miezd
   • Prehľad ceny práce po zamestnancoch vo výpočte miezd
 • Rozúčtovanie
  • Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo
   • Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo
   • Prehľad zložiek mzdy podľa rozúčtovania
 • Evidencia nemocí
  • Prehľad nemocí
   • Prehľad nemocí mesačný
  • Dovolenky
   • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
   • Čerpanie dovolenky
   • Plán čerpania dovolenky
    • Návrh čerpania dovolenky
     • Mesačný návrh čerpania dovolenky
     • Ročný návrh čerpania dovolenky
 • Plán čerpania dovolenky
  • Plán čerpania dovolenky ročný
 • Odvody poistného
  • Výkazy – zdravotné poisťovne
   • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 15.10
    • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 15.10
    • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • 27 – Union zdravotná poisťovňa 15.11
    • 27 – Union zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • Výkaz platiteľa dividend
    • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.21
    • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.12
    • 27 – Union zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.13

 Výkazy – Sociálna poisťovňa

  • Mesačný výkaz poistného
   • Mesačný výkaz poistného 14.10
   • Mesačný výkaz poistného – príloha 14.10
  • Výkaz poistného a príspevkov
   • Výkaz poistného a príspevkov 14.10
   • Výkaz poistného a príspevkov – príloha 14.10
 • Žiadosť o vrátenie poistného
  • Žiadosť o vrátenie poistného z Mesačného výkazu poistného
  • Žiadosť o vrátenie poistného z Výkazu poistného a príspevkov
 • Prehľad odvodov – mesačný
  • Podklady pre mesačné výkazy poistného
  • Podľa odvodov – Zdravotné poistenie
   • Zdravotné poistenie po zamestnancoch
   • Zdravotné poistenie po zamestnancoch – zahraničné
   • Zdravotné poistenie z dividend po zamestnancoch 14.00
 • Podľa odvodov – Sociálne poistenie
  • Sociálne poistenie po zamestnancoch
  • Nemocenské poistenie po zamestnancoch
  • Starobné poistenie po zamestnancoch
  • Invalidné poistenie po zamestnancoch
  • Poistenie v nezamestnanosti po zamestnancoch
  • Garančné poistenie po zamestnancoch
  • Úrazové poistenie po zamestnancoch
  • Rezervný fond po zamestnancoch
  • Sociálne poistenie po zamestnancoch – zahraničné
  • Dôchodkové poistenie po zamestnancoch
 • Podľa odvodov DDS, ÚP, ŽP
  • Doplnkové dôch. sporenie po zamestnancoch
  • Účelové sporenie po zamestnancoch
  • Životné poistenie po zamestnancoch
 • Podľa odvodov – Dobrovoľné SDS
  • Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie po zamestnancoch
 • Odvod dane
  • Rekapitulácia dane a daňového bonusu
   • Rekapitulácia zrazenej dane
   • Rekapitulácia uhradenej dane
 • Potvrdenia zamestnávateľa
  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 15.10

 Ročné vyúčtovanie

  • Preddavkov dane
   • Zúčtovanie preddavkov na daň
    • Zúčtovanie preddavkov na daň 15.10
    • Zúčtovanie preddavkov na daň – 2. strana 15.10
   • Potvrdenie o zaplatení dane 14.20
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via