Menu

Ako je možné nastaviť v programe Olymp Upozornenia (napr. na prekročenie hodín nadčasov, zadávanie príplatkov,…)?

 • Od verzie 10.00 je v programe Olymp sprístupnená nová funkcia, ktorá dokáže namiesto Vás sledovať niektoré legislatívne skutočnosti a pri ich nedodržaní Vás na ne môže upozorniť. Nájdete ju v programe Olymp cez menu programu Nastavenia – Nastavenia– záložka Upozornenia.

 • Čo môže program automaticky sledovať namiesto Vás?
   • prekročenie počtu hodín nariadených nadčasov, pričom si môžete vybrať nariadený a dohodnutý počet nadčasov 150 hod, 250 hod alebo 400 hod,
   • prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
   • prekročenie počtu dní sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
   • pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca,
   • nedodržanie časového fondu v mzde zamestnanca,
   • kontrolu správneho zadania zdravotnej poisťovne v Personalistike,
   • kontrolu vrátenia pracovných prostriedkov v Personalistike,
   • kontrolu rodného čísla na Modulo 11,
   • kontrolu čísla bankového účtu na Modulo 11,
   • pridelený stav výplaty s upozorňovaním pri uzatváraní mesiaca.

 

 • Ktorékoľvek upozornenie môžete vypnúť/zapnúť jednoduchým kliknutím na označovacie políčko pred daným upozornením.
 • V prípade, že Upozornenie bude aktivované, pri nedodržaní danej skutočnosti Vás program upozorní hlásením. Napríklad ak si označíte, že chcete upozorňovať na pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca a do výplaty zadáte napríklad nadčas (zložka mzdy 140), nepridáte však potrebný nadčasový príplatok, program Vás upozorní:

 • Následne je už na Vás, ako uvedené hlásenie potvrdíte:

Áno“ – program pridá automaticky do výplaty zložku mzdy 145 (nadčasový príplatok)

Nie“ – program ponechá výplatu bez doplnenia príplatku.

 • Upozornenie môžete vypnúť aj v spodnej časti upozornenia (keď sa zobrazí). Je potrebné si však uvedomiť, že odznačenie voľby Upozornenie už nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi spôsobí, že dané upozornenie sa automaticky vypne aj v menu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia, čo znamená, že dané upozornenie sa vypne pre všetkých zamestnancov.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link