Elektronický Registračný list zamestnávateľa pre SP

Elektronický Registračný list zamestnávateľa pre SP

 

Sociálna poisťovňa rozšírila spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi.
Zamestnávatelia sú povinní od 1.10.2016 zasielať v elektronickej forme aj Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – zmena a odhláška a to cez Manuálny vstup.

V prípade RLZ – prihláška platí nasledovné:
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov prvýkrát, predkladá RLZ v papierovej forme,
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov opätovne po tom, ako už bol v registri zamestnávateľov prihlásený, predkladá RLZ pobočke v papierovej forme, alebo elektronicky prostredníctvom Elektronických služieb cez Manuálny vstup.

Pri Zmene/Odhláške zamestnávateľa sa zamestnávateľ prihlási pomocou elektronických služieb SP a ručne vyplní RLZ prostredníctvom manuálneho vstupu.

Zamestnávatelia musia RLZ zmena/odhláška podávať výhradne manuálnym vypĺňaním po prihlásení sa do elektronických služieb. Podklady pre vyplnenie týchto RLZ si môžu vytlačiť priamo z programu Olymp (Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Registračný list zamestnávateľa).

V súčasnosti nie je možné vytvárať export RLZ z programu Olymp, pretože Sociálna poisťovňa prijíma RLZ elektronickou formou len prostredníctvom manuálneho vstupu.

O možnosti zasielania RLZ prostredníctvom XML súboru bude SP vopred informovať, na základe čoho zapracujeme aj túto možnosť do programu Olymp.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link