Výplatná páska, ktorá Vám povie viac

Nová grafická výplatná páska

Do verzie 16.70 sme zapracovali nový formát výplatnej pásky. Vďaka farebne rozlíšenej a zrozumiteľnej výplatnej páske budú mať zamestnanci lepší prehľad o svojej výplate, zostatku dovolenky a nárokoch na lekára/sprievod ako aj o jednotlivých odvodoch.

Novú výplatnú pásku môžete vytlačiť aj cez záložku Tlač, cez menu Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Výplatné pásky – Výplatná páska – Farebný formát. Táto výplatná páska je predovšetkým určená na odosielanie mailom. Tento spôsob zasielania je ekologický, pričom šetrí Váš čas a firemné náklady.

Nová výplatná páska je prehľadne rozdelená do niekoľkých častí tak, aby si zamestnanec všimol najdôležitejšie informácie už na prvý pohľad.

V hornej časti výplatnej pásky v zelenom poli vidí zamestnanec sumu, aká mu príde na účet, prípadne akú mzdu dostane zamestnanec vyplatenú v hotovosti. Vedľa, v modrej časti, sú informácie o dovolenke. Na výplatnej páske je nová informácia, ktorú zamestnanci ocenia, a to počet hodín zostávajúci na čerpanie lekára/sprievodu s rodinným príslušníkom.

Novinkou je aj to, že na výplatnú pásku máte možnosť napísať vlastnú poznámku. Napr. dôležitý oznam alebo pozvanie na firemnú akciu. Stačí, ak na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pred odoslaním alebo zobrazením pásky označíte možnosť Zadať poznámku a napíšete požadovaný text. Poznámka sa zobrazí na výplatnej páske v žltej časti pod s informáciami o mzde, dovolenke a nároku na lekára.

Výplatnú pásku tvorí prehľadná tabuľka, ktorá farebne zoskupuje dôležité, či zákonom stanovené údaje. Navyše, aby mal zamestnanec lepšiu predstavu o mzde, odvodoch a dani, nájde na výplatnej páske aj farebný graf pre lepšiu predstavu o celkových nákladoch práce.

Na výplatnej páske si zamestnanci nájdu tiež informáciu o priemernej hrubej mzde. V prípade, že mzdy boli spracované v programe aj v predchádzajúcom roku, zamestnanec sa dozvie, či jeho priemerná hrubá mzda stúpla, alebo klesla.

Novinkou na vyplatenej páske sú aj informácie o tom, aké úľavy si vo výplate uplatňuje. Napríklad či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne iné odvodové úľavy.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link