Kedy v programe Olymp evidovať Zmenu a kedy Dodatok k pracovnej zmluve?

Kedy v programe Olymp evidovať Zmenu a kedy Dodatok k pracovnej zmluve?

 

Určite ste sa už stretli so situáciou, ktorá vyžadovala zmenu pôvodne dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve zamestnanca.
V programe Olymp môžete vykonať úpravu pracovnej zmluvy Zmenou zmluvy, alebo Dodatkom k pracovnej zmluve.

Kedy zadávame Zmenu zmluvy ?

V prípade, že sa menia údaje dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, odporúčame zvoliť v programe Zmenu zmluvy. Ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet mzdy – napríklad zmenu pracovného úväzku zamestnanca, zmenu dohodnutej mzdy, zmenu druhu/charakteristiky práce, zmenu dohodnutej dĺžky trvania zmluvy a podobne.
V pridávanej Zmene pracovnej zmluvy je potrebné doplniť dátum jej vzniku, napr. 1. 11. 2016 a program automaticky vyplní všetky položky podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Stačí už len zmeniť údaje, ktoré sa oproti pôvodnej pracovnej zmluvy menia, napr. dohodnutá mzda.

Kedy zadávame Dodatok k zmluve ?
Pokiaľ dochádza k úprave podmienok pracovnej zmluvy – niečo sa v nej dopĺňa, spresňuje, v programe zvolíte Dodatok k pracovnej zmluve. Do poľa Ďalšie ujednania zadáte konkrétny text úpravy pracovnej zmluvy napr. Zamestnancovi bol zverený mobilný telefón určený na služobné účely.

Dodatok k pracovnej zmluve nemá vplyv na samotný výpočet mzdy zamestnanca.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via