Je možné vytlačiť z programu Olymp opravné výkazy?

Opravné výkazy

 

Od verzie 10.50 sme do programu Olymp zapracovali možnosť tlače opravných výkazov. Stačí si na tlačovom formulári označiť v Nastaveniach voľbu “Tlač opravného výkazu”.
Funkcia bola pridaná pri tlači dokumentov:

  • prihláška, odhláška, zmena platiteľa do zdravotnej poisťovne,
  • mesačný výkaz pre zdravotné a sociálne poistenie,
  • Evidenčný list dôchodkového poistenia,
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane,
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

 

Taktiež môžete exportovať opravné dokumenty napr. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na Daňový úrad. Stačí, ak cez Exporty v časti Daňový úrad klikneme na Prehľad o zrazených preddavkoch označíte prepínač Opravný výkaz.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link