Menu

Postup inštalácie programu Olymp na SQL server

Prechod Olympu na SQL server je v zostave PROFESIONÁL bezplatný.

V snahe zabezpečiť stabilnú prácu v programe, je od 1.7.2016 najnižšou podporovanou verziou SQL pre program Olymp SQL server 2005.

Bližšie informácie a zmeny v podpore SQL servera sa dozviete v prílohe.

SQL server si môžete nainštalovať podľa postupu v prílohe.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  07.12.2016

 

KROS
Copy link