Nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu

Nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu

 

Poskytli ste zamestnancom nepeňažný príspevok? V nasledujúcich riadkoch si povieme, čo je nepeňažný príspevok a ako ovplyvní mzdu zamestnanca.

Pod nepeňažným príspevkom zo SF rozumieme napr. vianočné kolekcie, lístky na rôzne podujatia, wellness poukážky, pobytový zájazd, teda všetko to, čo dostane zamestnanec od zamestnávateľa okrem finančného ohodnotenia.

V programe Olymp ho evidujeme prostredníctvom zložky mzdy 521 nepeňažný príspevok zo SF.

Tento termín zamestnanca je predmetom dane a vstupuje do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi, zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy označiť pole Čiastka s navýšením.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link