Ako efektívne pridávať nové zložky mzdy?

Efektívne pridávanie novej zložky mzdy

 

Pri pridávaní novej zložky mzdy nie je potrebné prácne vyhľadávať zložku v Mzdovej osnove. Stačí v políčku Zložka mzdy zadať časť kódu alebo názvu a program automaticky vyhľadá všetky zložky mzdy, ktoré vyhovujú zadanému textu. Potom už len jednoducho zo zoznamu vyberiete požadovanú zložku mzdy.

Kliknutím na tlačidlo šípky v pravej časti formulára sa zobrazí informatívna bočná karta, v ktorej si môžete pozrieť bližší popis zložky mzdy (odvolávka na Zákonník práce, spôsob zdanenia, hrubá mzda, odvod do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a rozúčtovanie do podvojného účtovníctva).

Tlačidlom rýchlejšie pridáte ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy.

Počet hodín v zadaných zložkách mzdy je možné upravovať 2 spôsobmi:
1/ priamo v zložke mzdy stlačením tlačidla Označ / Odznač pracovné dni (v závislosti od toho, či prevažujú označené alebo neoznačené dni),
2/ vo výplate na záložke Zložky mzdy v spodnej časti okna v riadku s kalendárom.

Vo Výpočte mzdy a v Personalistike sa nachádzajú šípky, pomocou ktorých je možné prechádzať na nasledujúceho a predchádzajúceho zamestnanca.

 

 

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via