Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu?

Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi:

Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp

Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp, pripojený k internetu, môžete použiť funkciu programu na automatické stiahnutie verzie z internetu. Nájdete ju na záložke O PROGRAME v časti Aktualizácia v menu Over/Stiahni verziu z internetu.

Po označení tejto voľby sa zobrazí okno Aktualizácia programu, na ktorom zistíte aktuálne nainštalovanú verziu programu na Vašom PC, aká je najnovšia verzia na internete, dátum jej vytvorenia, veľkosť súboru upgradu. Ak si chcete ešte pred stiahnutím novej verzie pozrieť, čo bolo v nej zapracované, stačí kliknúť na Novinky verzie.

Pokiaľ máte na záložke Nastavenia v časti Všeobecné nastavenia v menu Nastavenia na záložke Aktualizácia nastavenú automatickú kontrolu aktualizácií, program Vás po vydaní novej verzie automaticky upozorní, že na internete sa nachádza nová verzia programu a ponúkne Vám jej stiahnutie.

Kliknutím na Stiahni sa spustí sťahovanie verzie z internetu. Sťahovanie sa vykonáva v pozadí, takže v programe budete môcť naďalej pracovať. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí program na sťahovanie s názvom Aktualizácia programu Olymp.

Ak označíte aj voľbu Po dokončení sťahovania vypnúť počítač, po stiahnutí novej verzie sa PC automaticky vypne. Môžete to využiť napr. v prípade, že sťahovanie novej verzie si naplánujete cez noc (nemusíte čakať pri PC, môžete ísť domov). Na to, aby sa Váš počítač naozaj sám vypol, je však potrebné nielen označiť túto voľbu, ale aj zatvoriť program Olymp.

Keď bude nová verzia stiahnutá, program zobrazí hlásenie: Nová verzia je stiahnutá a pripravená na inštaláciu. Prajete si spustiť inštaláciu?

Po potvrdení inštalácie sa zobrazí praktický sprievodca, ktorý Vás bude celou inštaláciou sprevádzať.

Inštalácia novej verzie (upgrade) z internetu

Ak máte program Olymp nainštalovaný a chcete nainštalovať vyššiu verziu programu z internetu, nie je potrebné inštalovať tzv. plnú inštaláciu, ale stačí inštalovať upgrade. Inštalačný súbor OlympUpgrade.zip si stiahnete z našej webovej stránky www.kros.sk v časti Podpora – Olympmzdy a personalistika – Aktualizácia v časti Súbory na stiahnutie.

Na súbor OlympUpgrade.zip kliknite pravým tlačidlom myši, zobrazí sa zoznam, z ktorého si vyberiete voľbu „Uložiť cieľ ako…“/“Uložiť odkaz ako…“.

Zobrazí sa okno, v ktorom si zvolíte adresár, do ktorého si uložíte súbor OlympUpgrade.zip.

Súbor OlympUpgrade.zip je potrebné ukladať do adresára, kde máte nainštalovaný program Olymp (štandardne C:\Olymp).Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa začne sťahovať upgrade do Vami zvoleného adresára. Ak nemáte na počítači, v ktorom je nainštalovaný program Olymp, prístup na internet, stiahnite si súbor OlympUpgrade.zip na externé médium (napr. na USB), preneste do počítača, v ktorom je Olymp nainštalovaný a nakopírujte do adresára Olymp.

Po stiahnutí súboru OlympUpgrade.zip stačí spustiť program Olymp:
– pomocou ikony na pracovnej ploche počítača,
– priamo cez C:/Olymp spustením súboru mzdy.exe,
– cez Štart – Programy – Kros – Olymp-mzdy a personalistika.
Po spustení programu prebehne automatická inštalácia upgrade.

 

Plná inštalácia programu Olymp z internetu

 

Ak máte počítač pripojený k internetu, môžete použiť funkciu programu Olymp na automatické stiahnutie plnej inštalácie z internetu. Nájdete ju na záložke SERVIS v časti Inštalácia v menu Stiahnuť plnú inštaláciu.

Plná inštalácia znamená, že sa Vám do počítača nainštalujú ako systémové komponenty (ovládače, knižnice), tak aj upgrade.

Ďalšou možnosťou, ako nainštalovať plnú inštaláciu programu Olymp, je stiahnuť si inštalačný súbor OlympInlstall.exe z našej webovej stránky www.kros.sk. Nájdete ho cez menu Podpora – Olympmzdy a personalistika – Aktualizácia v časti Súbory na stiahnutie.

Na súbor kliknite pravým tlačidlom myši, zobrazí sa zoznam, z ktorého si vyberiete voľbu „Uložiť cieľ
ako…“/“Uložiť odkaz ako…“.

Zobrazí sa okno, v ktorom si zvolíte adresár, do ktorého si uložíte súbor OlympInstall.exe.

Súbor OlympInstall.exe je potrebné ukladať do adresára, kde máte nainštalovaný program Olymp (štandardne C:\Olymp). Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa začne sťahovať plná inštalácia programu do Vami zvoleného adresára.

V prípade, ak nemáte na počítači prístup na internet, stiahnite si súbor OlympInstall.exe na externé médium (napr. na USB), preneste do počítača, do ktorého chcete Olymp inštalovať a nakopírujte do adresára Olymp.

 

Po stiahnutí súboru OlympInstall.exe stačí spustiť program Olymp:
– pomocou ikony na pracovnej ploche počítača,
– priamo cez C:/Olymp spustením súboru mzdy.exe,
– cez Štart – Programy – Kros – Olymp-mzdy a personalistika.
Po spustení programu prebehne automatická inštalácia upgrade.

Ak program Olymp nemáte vôbec nainštalovaný, po stiahnutí súboru OlympInstall.exe stačí kliknúť priamo na súbor OlympInstall.exe (C:/Olymp) a prebehne kompletná inštalácia programu Olymp.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link