Ako zálohovať údaje v programe Olymp?

Zálohovanie údajov

 

Aby sa predišlo strate Vašich údajov pri poruche počítača, odporúčame vytvárať si zálohu mzdových a personálnych údajov aj na iné miesto ako je Váš počítač, napr. na externý disk, USB, prípadne iné pamäťové zariadenie. Slúži na to voľba Firma – Zálohuj. Po jej výbere sa zobrazí formulár Zálohovanie údajov.

 

Prioritne je nastavený adresár Archív. Pomocou žltej ikony s lupou zvolíte adresár, kam sa bude záloha dát ukladať. Zvolenú cestu si program zapamätá a pri ďalšom zálohovaní v spracovávanej firme ju automaticky ponúkne.

Pred samotným zálohovaním údajov si môžete v prípade potreby meniť názov archívneho súboru, prípadne si môžete nastaviť, aby sa Vám k názvu súboru uvádzal aj dátum vytvorenia zálohy, prípadne číslo verzie programu Olymp, z ktorej zálohu vytvárate. Takto získate prehľad o vytváraných zálohách, kedy bola záloha vytvorená a na akej verzii programu.

V časti Ostatné nastavenia si môžete zvoliť aj možnosť vymazávania záloh, jej frekvenciu a či z vymazaných záloh ponechať nejakú zálohu. Po potvrdení prebehne archivácia údajov aktuálnej firmy. Takto zálohované údaje môžete neskôr
obnoviť pomocou voľby Firma – Obnov zo zálohy. Ak máte v užívateľských nastaveniach zvolené Automatické zálohovanie (voľba Nastavenia – Nastavenia), pri ukončení práce s databázou Vám program automaticky ponúkne možnosť vytvorenia zálohy.

 

Zálohovanie údajov odporúčame vykonať po každej uzávierke mesiaca.

 

V prípade, ak máte databázy na báze SQL, odporúčame vytvárať SQL zálohu (SQL zálohu vytvoríte označením možnosti vo formulári pre zálohovanie).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link