Ako správne zaevidovať bankový účet pre ZP?

Číslo platiteľa poistného pre ZP

 

Stáva sa Vám, že Vás portál zdravotnej poisťovne upozorní na nesprávne vyplnený variabilný symbol, prípadne iný údaj v bankovom účte? Tieto údaje skontrolujete cez záložku Organizácia – Bankové účty – Druh zdravotné poisťovne.

Pri zdravotných poisťovniach je dôležité mať zadaný Kód. Ide o 4 miestny kód, kde prvé dvojčíslie predstavuje kód zdravotnej poisťovne. Druhé dvojčíslie sú zvyčajne dve nuly a v prípade VŠZP je to kód pobočky, pod ktorú spadáte.

Veľmi dôležité je, aby ste mali správne vyplnené číslo platiteľa a tiež variabilný symbol. Do poľa Platiteľa poist. je potrebné zadať IČO doplnené na konci 2 nulami. V prípade VŠZP je to Vaše IČO doplnené o kód pobočky. Do poľa Variabilný symbol zadáte Vaše IČO.

Do špecifického symbolu môžete zadať zástupné znaky MM – ako mesiac a RRRR ako rok. Program ich automaticky nahradí pri vytváraní prevodných príkazov aktuálnym mesiacom a rokom.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via