Menu

Odvod dane

4 najčastejšie dôvody prečo Olymp nevygeneruje odvod dane

 

Každý mesiac spracujete mzdy a následne vytvoríte prevodné príkazy. Avšak tentokrát program nevygeneroval odvod na daňový úrad. Prečo? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

1. Nízky príjem zamestnancov – program Olymp nevygeneruje odvod na daňový úrad, pretože základ dane zamestnancov je nižší, alebo rovný nezdaniteľnej časti základu dane, a teda zamestnávateľ nemá odvodovú povinnosť voči daňovému úradu.
2. Preplatok z DB – táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak je v mesiaci výška zrazených preddavkov nižšia ako výška vyplateného daňového bonusu. Tieto dve položky sa spolu započítajú a ak sa situácia opakuje v celom štvrťroku, zamestnávateľ na jeho konci požiada daňový úrad prostredníctvom mesačného prehľadu o vrátenie preplatku z daňového bonusu.
3. Preplatok z RZD – takáto situácia môže vzniknúť v prípade, ak ste robili RZD a vznikol Vám preplatok, ktorý je vyšší, ako odvodová povinnosť v aktuálnom mesiaci. Program Olymp si sleduje výšku preplatku z RZD zadaného v mzdách a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu. Program si pamätá tieto preplatky v rámci celého roka, resp. do obdobia, kedy preplatok RZD zadaný v mzdách nebude úplne vysporiadaný a rozpustený.
4. Preplatok z minulých období – Ak program vidí, že bol v minulom období vytvorený prevodný príkaz na vyššiu sumu, ako bol právny dôvod, alebo ak bol duplicitne vygenerovaný prevodný príkaz, vníma to tak, že ide o preplatok na dani a nevidí dôvod na ďalšiu úhradu dane.

Všetky tieto situácie si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Stĺpec zrazená – program uvádza zrazenú daň z vygenerovaných výplat.
Stĺpec odvodová povinnosť – zrazená daň +/- výsledok z RZD +/- DB. Informácia v tomto stĺpci je totožná ako riadok 7 na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.
Stĺpec upravená – program vypočíta, keď je od zrazenej dane odpočítaný preplatok z RZD (resp. pripočítaný nedoplatok z RZD), daňový bonus a prípadné preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov.
Stĺpec uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza !, znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na daňový úrad.
Stĺpec požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Informáciu o vrátenej platbe program uvedie iba v prípade, ak cez evidenciu prevodných príkazov je vygenerovaný prevodný príkaz „vrátenie preddavkovej dane“.
Stĺpec uhradiť – je súčtový riadok. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou sumou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  2.3.2017

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link