Menu

Odvod dane

4 najčastejšie dôvody prečo Olymp nevygeneruje odvod dane

 

Každý mesiac spracujete mzdy a následne vytvoríte prevodné príkazy. Avšak tentokrát program nevygeneroval odvod na daňový úrad. Prečo? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

1. Nízky príjem zamestnancov – program Olymp nevygeneruje odvod na daňový úrad, pretože základ dane zamestnancov je nižší, alebo rovný nezdaniteľnej časti základu dane, a teda zamestnávateľ nemá odvodovú povinnosť voči daňovému úradu.
2. Preplatok z DB – táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak je v mesiaci výška zrazených preddavkov nižšia ako výška vyplateného daňového bonusu. Tieto dve položky sa spolu započítajú a ak sa situácia opakuje v celom štvrťroku, zamestnávateľ na jeho konci požiada daňový úrad prostredníctvom mesačného prehľadu o vrátenie preplatku z daňového bonusu.
3. Preplatok z RZD – takáto situácia môže vzniknúť v prípade, ak ste robili RZD a vznikol Vám preplatok, ktorý je vyšší, ako odvodová povinnosť v aktuálnom mesiaci. Program Olymp si sleduje výšku preplatku z RZD zadaného v mzdách a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu. Program si pamätá tieto preplatky v rámci celého roka, resp. do obdobia, kedy preplatok RZD zadaný v mzdách nebude úplne vysporiadaný a rozpustený.
4. Preplatok z minulých období – Ak program vidí, že bol v minulom období vytvorený prevodný príkaz na vyššiu sumu, ako bol právny dôvod, alebo ak bol duplicitne vygenerovaný prevodný príkaz, vníma to tak, že ide o preplatok na dani a nevidí dôvod na ďalšiu úhradu dane.

Všetky tieto situácie si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Stĺpec zrazená – program uvádza zrazenú daň z vygenerovaných výplat.
Stĺpec odvodová povinnosť – zrazená daň +/- výsledok z RZD +/- DB. Informácia v tomto stĺpci je totožná ako riadok 7 na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.
Stĺpec upravená – program vypočíta, keď je od zrazenej dane odpočítaný preplatok z RZD (resp. pripočítaný nedoplatok z RZD), daňový bonus a prípadné preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov.
Stĺpec uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza !, znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na daňový úrad.
Stĺpec požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Informáciu o vrátenej platbe program uvedie iba v prípade, ak cez evidenciu prevodných príkazov je vygenerovaný prevodný príkaz „vrátenie preddavkovej dane“.
Stĺpec uhradiť – je súčtový riadok. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou sumou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  2.3.2017

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty