Evidovanie MD a RD

Čo všetko je potrebné urobiť, ak Vaša zamestnankyňa – budúca mamička nastúpi na materskú dovolenku ?

 

Nástup na materskú a evidovanie v programe Olymp

 

Čo všetko je potrebné urobiť, ak Vaša zamestnankyňa – budúca mamička nastúpi na materskú dovolenku si zhrnieme v nasledujúcich riadkoch:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • ďalej zadáte dátum, odkedy bude Vaša zamestnankyňa doma a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka,
 • ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské a program túto informáciu automaticky prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa končí materskú dovolenku:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery sa postavíte na riadok Materská dovolenka a cez tlačidlo Ukonči, zadáte dátum dokedy bola na materskej dovolenke.

Ak ďalej ostane na Rodičovskej dovolenke:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj opäť zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • zadáte dátum, odkedy bude Vaša zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka,
 • ak bude poberať dávku rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok a program túto informáciu automaticky prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Pri nástupe na Rodičovskú dovolenku je veľmi dôležité ukončiť zdravotnú poisťovňu v Personalistike na karte Zdravotné poistenie posledným dňom materskej dovolenky.

 

Ak by chcel ísť na materskú otec, odporúčame nasledovné zadanie:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • zadáte dátum, odkedy otecko bude doma a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka a odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok,
 • následne na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

 

Takéto zadanie je z dôvodu, že Zákonník práce nepozná u muža pojem materská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Zo Sociálnej poisťovne však môže poberať dávku materské.

 

Ak sa otecko rozhodne zostať s dieťatkom aj po uplynutí obdobia poberania materskej dávky, bude potrebné urobiť nasledovné:

 • v jeho v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke MD, RD – poberanie dávok ukončíte obdobie poberania dávky materské,
 • cez tlačidlo Pridaj zaevidujete poberanie rodičovského príspevku.

Tabuľku s ďalšími príkladmi materskej a rodičovskej dovolenky, aj so súhrnnými informáciami o oznamovacích povinnostiach nájdete na našej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp – Pomôcky pre mzdárov – Evidencia poberania dávok počas MD a RD.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link