Menu

Vyhľadávanie zložiek mzdy

Vyhľadávanie zložiek mzdy v mzdovej osnove

 

V mzdovej osnove máme veľa zložiek mzdy, aby si dokázal vybrať naozaj každý. Ako čo najrýchlejšie vybrať tú správnu? Ukážeme Vám 3 naj tipy na jednoduchšiu orientáciu v nich.

1. Kategórie – zložky mzdy sú zaradené podľa týchto kategórií:
## ZÁKLADNÉ ZLOŽKY MZDY
1## NADSTAVBOVÉ ZLOŽKY MZDY
14# MZDOVÉ PRÍPLATKY
2## PRÉMIE A ODMENY
3## NÁHRADY MZDY
4## MIMORIADNE PRÍJMY
5## PRÍSPEVKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU
6## NEPEŇAŽNÉ ZLOŽKY MZDY
9## OSTANÉ ZLOŽKY MZDY
A## NEPRÍTOMNOSŤ V ZAMESTNANÍ
K## VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANÍM
N## NEMOCENSKÉ A ŠTÁTNE DÁVKY
P## POMOCNÉ ZLOŽKY PRE ZAÚČTOVANIE
Z## ROČNÉ ZÚČTOVANIE

V každej kategórií nájdete príbuzné zložky mzdy. Napríklad kategória 2 PRÉMIE A ODMENY sústreďuje odmeny a prémie, ktoré môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť.

2. Vyhľadávanie v stĺpci Kód, Názov, Popis – ak potrebujete použiť zložku mzdy, týkajúcej sa napr. úmrtia, do poľa Nájdi zadáme kľúčové slovo alebo časť slova úmr (ako úmrtie).

Časť slova odporúčame uviesť z dôvodu, ak slovo nie je v základnom tvare, aby ho program vedel vyhľadať aj v ďalších zložkách mzdy.

 

Program sa automaticky nastaví na zložku mzdy 360 osobné prekážky platené priemerom. Po stlačení klávesy enter, sa posunie na ďalšiu zložku mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu svojmu zamestnancom príspevok na sociálnu výpomoc, napr. aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca.

3. Filtrovanie – ak označíte voľbu filtruj a kliknete na lievik vedľa, program ponúkne kategórie, podľa ktorých si môžete zložky mzdy filtrovať. Po kliknutí na konkrétnu kategóriu, zobrazí len tie zložky mzdy, ktoré spadajú do vybraného okruhu.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link