Ako odosielať výplatné pásky zamestnancom emailom?

Odosielanie výplatných pások e-mailom

 

Olymp podporuje odosielanie výplatných pások cez Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express a Microsoft Live Mail. Nevyhnutné je, aby bol poštový klient nastavený vo Vašom počítači ako predvolený program pre odosielanie mailov. Odosielanie výplatnej pásky e-mailom nastavíte v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery.

Označením voľby Výplatné pásky e-mailom program ponúkne formulár na zadanie hesla. Každá Výplatná páska odosielaná e-mailom je zabezpečená heslom kvôli ochrane osobných údajov zamestnanca. Heslo, ktoré si dohodnete so zamestnancom, musí obsahovať minimálne 6 a maximálne 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a minimálne jedno písmeno. Program rozlišuje pri zadaní hesla veľké a malé písmená.

Zadané heslo kedykoľvek zobrazíte cez tlačidlo Zobraz, alebo ho zmeníte cez tlačidlo Zmeň.

Odosielanie pások zrealizujete cez záložku Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Výplatné pásky. Vyberiete typ výplatnej pásky, napr. Výplatná páska – Farebný formát. V tlačovom formulári volíte obdobie, za ktoré výplatnú pásku posielate a okruh zamestnancov, ktorým chcete pásku zaslať. Následne použijete tlačidlo Odoslať e-mailom.

Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Odosielanie výplatných pások e-mailom. Text, ktorý je preddefinovaný si môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Upravenú šablónu si môžete uložiť pre budúce použitie.

Po stlačení tlačidla Pošli začne prebiehať odosielanie výplatných pások. To, komu ste odoslali výplatnú pásku si môžete skontrolovať vo Vašom poštovom klientovi v priečinku Odoslaná pošta.Ešte pred odoslaním výplatných pások si môžete zobraziť Zoznam zamestnancov podľa spôsobu doručenia výplatných pások.

Dokument je dostupný aj v menu Tlač – Tlač – Mzdy – Výplatné pásky – Zoznam podľa doručenia výplatnej pásky.A ako sa zobrazí výplatná páska zamestnancovi? Zamestnanec si nájde vo svojom maile výplatnú pásku vo formáte pdf. Pre jej zobrazenie musí mať nainštalovaný Acrobat Reader a zadať heslo.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via