Doplatky do minimálnej mzdy

Kedy, prečo a ako program vypočíta doplatok do minimálneho mzdového nároku?

 

V Slovenskej republike v súčasnosti platí minimálna mesačná mzda 435,00 € v hrubom a minimálna hodinová mzda 2,50 € v hrubom. Každý zamestnávateľ je povinný dodržiavať minimálny mzdový nárok a riadiť sa Zákonom č. 663/2007 o minimálnej mzde.

Výška minimálnej mzdy má vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený (1). Ak mzda zamestnanca v mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, program automaticky dopočíta tento doplatok prostredníctvom zložiek mzdy:

951- doplatok do min. mzdového nároku pre zamestnancov na hlavný pracovný pomer
950 – doplatok do minimálnej mzdy pre dohodárov

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer a je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce. Je odmeňovaný mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 435 €. Jeho dohodnutý týždenný pracovný čas je 8 hodín denne, 5 dní v týždni. V júni 2017 si čerpal 2 dni dovolenku (1. – 2. 6.), za ktorú dostal náhradu príjmu vo výške 40 €.

Výpočet zložky mzdy 10 mesačná mzda:
Mesačnú mzdu podelíme počtom pracovných dní v júni a vynásobíme počtom reálne odpracovaných dní. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 des. miesta nahor.

435 € / 22 x 20 = 395,4545 = 395,46 €

Výpočet doplatku do minimálneho mzdového nárok:

V zmysle Zákonníka práce § 120 ods. 6 a ods. 7 sa minimálny mesačný mzdový nárok prepočítava na počet odpracovaných dní a zaokrúhľuje sa na najbližších 10 eurocentov. Vzhľadom na to, že mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 130 ods. 1) a minimálny mzdový nárok na najbližších desať eurocentov (§ 120 ods. 7), zamestnancovi je potrebné poskytnúť doplatok do minimálneho mzdového nároku (podľa stupňa náročnosti jeho práce).
Hrubá mzda po zaokrúhlení 435 € / 22 x 20 = 395,4545 = 395,50 €

395,50 – 395,46 = 0,04 €

V zmysle Zákonníka práce § 118 ods. 2 sa za mzdu nepovažuje náhrada mzdy. Preto sa náhrada mzdy za dovolenku vo výške 40 € nezohľadňuje pri výpočte.

 

Nesmieme zabudnúť ani na dohodárov, zákon o minimálnej mzde sa rovnako vzťahuje aj na nich.

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov. Má zaevidovaný polovičný úväzok a pracuje 4 hodiny denne, 5 dní v týždni. V júni odpracoval 22 pracovných dní. Jeho dohodnutá mzda je 200 € mesačne. Je jeho mzda dostatočná?

Program pri výpočte mzdy zohľadňuje úväzok zamestnanca. Keďže má zamestnanec polovičný úväzok, jeho minimálny mzdový nárok program vypočíta ako násobok úväzku zamestnanca a minimálnej mesačnej mzdy (keďže je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou):

0,5 x 435 € = 217,50 €

Komplexné informácie o dohodách, dohodároch, legislatívnych obmedzeniach, ale aj o ďalších tipoch sa dozviete v našom videoškolení Dohody od A po Z.

1) Jednotlivé stupne náročnosti práce sú uvedené v prílohe Zákonníka práce č. 311/2001

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link