Menu

Dovolenková kalkulačka

Dovolenková kalkulačka

 

Nastupuje zamestnanec do pracovného pomeru alebo končí pracovný pomer a potrebujete zistiť nárok na dovolenku, resp. jej zostatok? Pri prepočte Vám pomôže Dovolenková kalkulačka, ktorú nájdete na záložke Mzdové funkcie.

Ako program vypočítal nárok na dovolenku za rok 2017?

Zamestnanec má 35 rokov, nárok na dovolenku je 5 týždňov, pracuje 5 dní v týždni, takže jeho celoročný nárok je 25 dní (5 týždňov x 5 dní v týždni). Keďže zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru až 2.7.2017, má nárok len na pomernú časť za odpracované celé mesiace, teda 25 / 12 x 5 = 10,416 = 10,5 dňa.

Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky v závislosti od veku zamestnanca. V roku v ktorom dovŕši 33 rokov je jeho nárok zvýšený na 5 týždňov.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link