Daňový bonus

Evidovanie daňového bonusu

 

Aj Vy ste sa už stretli so situáciou, že si rodičia uplatňujú daňový bonus striedavo alebo sa poberanie pozastaví z dôvodu prerušenia štúdia? S novou verziou 17.50 hravo zvládnete evidovanie daňového bonusu za rôzne obdobia.

Obdobia poberanie daňového bonusu evidujete v Personalistike na karte Rodinné údaje na záložke Deti, kde prostredníctvom tlačidla Pridaj vyplníte základne údaje o dieťati. Dôležité je zadať meno, priezvisko dieťaťa a rodné číslo na základe, ktorého program vypočíta dátum narodenia a vek.

Čo v prípade, ak si zamestnankyňa uplatňuje daňový bonus od narodenia dieťaťa a na začiatku roka sa rozhodne, že si prvý pol rok bude uplatňovať daňový bonus otec a druhý pol rok ona. Ako po novom daňový bonus zaevidovať?

V spodnej časti formulára pribudla možnosť evidovania jednotlivých období uplatňovania daňového bonusu zadaním obdobia od a obdobia do. V našom prípade si zamestnankyňa uplatňovala DB do konca roka 2016 a znova si ho začne uplatňovať v júli 2017.

Pre uplatnenie daňového bonusu vo výplate je dôležité, aby zamestnanec v danom mesiaci dosiahol príjem minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy (435 € / 2 = 217,5 €) a mal v Personalistike na karte Mzdové údaje označenú voľbu Prehlásenie o dani.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via