Kalkulačka stravných lístkov

Kalkulačka stravných lístkov

 

Podľa § 152 Zákonníka práce „je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti .“ Vo väčšine prípadov dostávajú zamestnanci od svojho zamestnávateľa stravné lístky. Nárok na stravný lístok majú iba zamestnanci zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ktorí sú v práci viac ako 4 hodiny.

Výška stravného sa v decembri 2016 zvýšila na 3,38 €. Sumu stravného vypočítame ako 75 % z hodnoty stravného stanoveného pre tuzemské pracovné cesty trvajúce 5 – 12 hodín. Zamestnávateľ je povinný prispievať minimálne 55 % na stravné, pričom zamestnanec si zvyšných 45% uhradí sám. Maximálny daňovo uznaný výdavok na stravné je 55 % z hodnoty stravného pre stanoveného pre tuzemské pracovné cesty trvajúce 5 – 12 hodín teda 2,48 €.

Vo verzii 17.50 pribudla na karte Mzdové údaje nová Kalkulačka stravných lístkov.

V kalkulačke stravných lístkov nájdete informácie o minimálnom a maximálnom zákonnom príspevku na stravné lístky. Zároveň Vám pomôže vypočítať hodnotu, ktorú si na stravný lístok majú prispievať zamestnanci ako aj hodnotu príspevku, ktorú môžete považovať za daňovo uznateľný náklad.

Kalkulačku môžete využiť aj priamo v Personalistike zamestnanca pri zadávaní zrážky Stravné. Na základe zadaných údajov v kalkulačke viete do zrážky Stravné preniesť:

  • v prípade stravného s výpočtom čiastka na deň čiastku na 1 stravný lístok,
  • v prípade stravného s výpočtom čiastka čiastku za všetky zadané kusy stravných lístkov.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via