Preplácanie sviatkov

Preplácanie sviatkov

 

Každý sa určite poteší, keď v kalendári zasvieti sviatok. V Olympe nastavíte preplácanie sviatkov v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje v poli Sviatok platiť. Rozhodujúcim pre preplácanie je spôsob odmeňovania zamestnanca.

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou (ZM 20)

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou zvolíte možnosť Sviatok platiť priemerom. V mesiaci, kedy pripadol sviatok na obvyklý pracovný deň, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Pri generovaní mzdy program automaticky pridá zložku mzdy 320 náhrada mzdy za sviatok, ktorá sa prepláca jeho priemerným zárobkom.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou (ZM 10)

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Takémuto zamestnancovi zadáte na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť mes. mzdou.

Znamená to, že zamestnanec, ktorý je mesačne odmeňovaný, bude mať sviatok, ktorý pripadol na jeho pracovný deň a on zostal doma, preplatený v rámci mesačnej mzdy. Teda v zložke mzdy ZM_10 mesačná mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí.

V prípade, ak sa so zamestnancom, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, písomne dohodnete v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, môžete zmeniť spôsob preplácania sviatku a nastaviť mu preplácanie sviatku priemerom.

 

Dohodári, zmenoví pracovníci, štatutári, spoločníci, …
Voľbu sviatok platiť nie zvolíte napr. pri dohodároch, zmenových pracovníkoch, alebo u spoločníkov a štatutárov.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via